Waarom School Werkt

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Wij werken samen met scholen, mbo instellingen en gemeenten om het voortijdig schoolverlaten in de regio Utrecht terug te dringen. Waarom school werkt? Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo- diploma niveau 2. Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of ander traject.

Op deze website kunnen jongeren, ouders, scholen en instellingen informatie vinden over het RMC regio Utrecht.

Onderwijs en wetgeving

Leeftijd leerling

 • 4
 • 5
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 23jaar
Type onderwijs

 • Basis onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans
te maken op duurzaam geschoold werk. Een diploma op VWO-, HAVO- en MBO niveau 2 is een startkwalificatie.

Wetgeving

more
RMC

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Gemeenten in samenwerking met scholen hebben de taak om deze jongeren te begeleiden naar onderwijs en/of werk.

more
Kwalificatie- plicht

De kwalificatieplicht gaat in wanneer de volledige leerplicht is beëindigd. Een jongere is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt. Daarna gaat de kwalificatieplicht gelden. De kwalificatieplicht geldt tot het moment dat de jongere 18 jaar wordt, of daarvóór een diploma op havo, vwo of mbo niveau-2 heeft behaald.

more
Leerplicht

Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden.

Je opleiding stopt niet bij je vmbo-diploma!
Een vervolgopleiding is belangrijk, want met een vmbo-opleiding alleen heb je nog geen startkwalificatie.
Leerlingen van de opleidingen Sound & Vision en Sociaal Cultureel Werk van het ROC MN hebben een sfeerimpressie gemaakt van mbo opleidingen.
Klik hier om alle filmpjes te bekijken.