Actueel

  • 16 mei 2018 - Er zijn mooie cijfers behaald op de 1 april-indicatoren die binnen de RMC regio Utrecht worden gehanteerd rondom de overstap voorgezet onderwijs. Indicator 1: Op 1 april hebben de vmbo-leerlingen zich aangemeld bij een mbo/andere instelling Norm: 90% Stand 1 april 2018: 95% Resultaat: +5% (gelijk aan 1 april 2017) Indicator 2: Op 1 april... Lees meer >

  • 16 mei 2018 - Op 29 maart kwamen medewerkers van leerplicht en RMC en medewerkers van mbo-instellingen bij elkaar voor de jaarlijkse RMC-bijeenkomst. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennismaken en kennisdelen. Deze keer hebben we uitgebreid stil gestaan bij landelijke ontwikkelingen die vanuit het ministerie van OCW op ons af komen. Uit de presentaties van Frank Koster... Lees meer >

  • 13 februari 2018 - In het schooljaar 2016-2017 is RMC Regio 19 gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk loopbaan CV. Zowel het VO als het MBO onderschrijft dit document te gaan gebruiken om (een samenvatting van) de loopbaanontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Dit schooljaar wordt de ontwikkeling voortgezet en wordt onderzocht hoe het document zo... Lees meer >

  • 30 oktober 2017 - Altijd al een meer actieve bijdrage willen leveren aan de Overstap? Grijp je kans! We nodigen jullie graag uit om 9 november mee te denken over de volgende vier vragen: • Hoe kunnen we de werkwijze omtrent het DDD beter stroomlijnen, zodat het DDD gevuld wordt door leerlingen (en VO) en gebruikt wordt door het... Lees meer >

  • 25 oktober 2017 - De regionale jobhunters, begeleiding en ondersteuning van jongeren met een beperking én extra inzet om jongeren ‘buiten beeld’ weer in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dat zijn de succesvolle elementen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid die na 1 januari 2018 worden voortgezet, als onderdeel van de reguliere dienstverlening in de de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Ook het... Lees meer >

  • 11 oktober 2017 - Binnen De Overstap zijn veel verschillende partijen betrokken. Om deze samenwerking te kunnen evalueren en daarmee te verbeteren, worden scholen en leerplicht-RMC gevraagd een enquête in te vullen. Middels deze enquête willen wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid ten aanzien van de verschillende onderwerpen. Suggesties voor verbeteringen binnen de organisatie worden ook zeker op... Lees meer >

  • 16 mei 2017 - Startbijeenkomst de Overstap donderdag 9 november 2017 Beste collega’s en samenwerkingspartners, Op donderdag 9 november 2017 vindt in de middag de startbijeenkomst van De Overstap voor schooljaar 2017/2018 plaats. U bent hiervoor bij dezen van harte uitgenodigd! Een uitnodiging met programma ontvangt u van ons in het nieuwe schooljaar. De overstap van elke leerling is... Lees meer >

  • 8 mei 2017 - Door een aanpassing van de Participatiewet komen na de zomer van 2017 jongeren van 23-27 jaar in beeld bij Werk&Inkomen die geen startkwalificatie hebben door schooluitval, niet op school zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen (in het vervolg: jongeren buiten beeld). RMC regio Utrecht  heeft een verkennend onderzoek laten doen naar deze groep. De... Lees meer >

  • 8 mei 2017 - In 2015 startte het project ‘arbeidstoeleiding en dagbesteding van jongeren uit het Praktijkonderwijs(PrO), Voortgezet Speciaal onderwijs( VSO)  en de mbo Entree opleidingen’. Het doel van dit project is om jongeren uit het VSO, PrO of mbo Entree onderwijs, voor wie vervolgonderwijs geen optie meer is, te begeleiden naar werk of dagbesteding. In een regionaal netwerk... Lees meer >

  • 8 mei 2017 - In de RMC-regio Utrecht heeft 95% van alle VMBO-examenkandidaten zich vóór 1 april aangemeld voor een vervolgopleiding. Hiermee is de eerste regiodoelstelling van 90% weer ruimschoots gehaald! Leerlingen stappen over met een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD). Het is een regionale afspraak dat álle aanmeldingen bij het MBO in de regio Utrecht vergezeld gaan met een... Lees meer >