Organisatie regio UtrechtOp deze pagina staat beschreven hoe de besluitvorming tot stand komt. Via de tabs rechts vindt u contactinformatie van de mbo’s uit de regio, per samenwerkingsverband de scholen uit het voortgezet onderwijs en contactgegevens van RMC/Leerplicht per subregio.

Besluitvorming

Voor besluitvorming binnen de regio bestaat de structuur van een Stuurgroep en een Kerngroep. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de partners in de regio. Wethouders en schooldirecties gaan over de definitieve besluitvorming van de aanpak. De stuurgroep stemt af met de wethouders sociale zaken voor de verbinding naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. De kerngroep komt rond de zes tot acht weken bijeen om de inhoudelijke maatregelen in de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor te bereiden.

SchoolWerkt organisatie

Stuurgroep RMC

Wethouders

Jeroen Kreijkamp, Wethouder Onderwijs Utrecht (Voorzitter)
Hans Haring, Wethouder Onderwijs Woerden
Johan Varkevisser, Wethouder Onderwijs Zeist
Peter Snoeren, Wethouder Onderwijs Nieuwegein

Mbo-instellingen

Paul van Maanen, ROC MN, Directie/CvB
Margreet Rookmaker, MBO Utrecht, Directie/CvB
Rukiye Sarizeybek, ROC MN Directie/CvB (Voorzitter Kerngroep)

Voortgezet Onderwijs

Henkjan Bootsma, lid CvB, PCOU en Willibrord stichting
Daan Zwaneveld, voorzitter CvB, SWV VO Utrecht-Noordwest
Nico de Jong, voorzitter CvB SWV, VO Utrecht-Zuid
Leon de Wit, voorzitter CvB, SWV SterkVO Utrecht stad en Stichtse Vecht
Kobus de Boer, voorzitter CvB, SWV VO utrecht-Zuidoost

Ministerie van OCW

Frank Koster, Accountmanager VSV

Gemeente Utrecht

Yvonne de Groot, Gemeente Utrecht, Manager Onderwijsbeleid
Hermien van der Wal, Gemeente Utrecht, Senior Beleidsmedewerker VSV

Kerngroep RMC

RMC-regio

Edwin Dubbelman, RMC-coördinator Subregio Utrecht Noordwest
Lea Luijten, RMC-coördinator Subregio Utrecht Zuidoost
Lazlo van Donkelaar, RMC-coördinator Subregio Utrecht Zuid
Margot van Elk, RMC-coördinator Subregio Utrecht Stad

Mbo-instellingen

Rukiye Sarizeybek, ROC MN, Directie/CvB (VZ Kerngroep)
Sonja van Rossum, Grafisch Lyceum Utrecht
Marleen Bovee, ROC MN
Els Jongsma, Wellant College
Louis Ubels, MBO Utrecht
Myrthe Nieuwenhuizen, MBO Utrecht
Pien Borghols, Nimeto
Marjan Verweij, ID-college

Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs

Ank Jeurissen, SVW Sterk VO Utrecht Stad en Vechtstreek
Harry Emmerzaal, SWV Utrecht Zuidoost
Berto de Waal, SWV Utrecht Noordwest
Jos de Jong, SWV Utrecht Zuid

Gemeente Utrecht

Slaus van Dam, Manager Leerlingzaken
Hermien van der Wal, Senior Beleidsmedewerker VSV
Hans Mast, Beleidsondersteuner

Ministerie van OCW

Frank Koster