Organisatie regio UtrechtOp deze pagina staat beschreven hoe de besluitvorming tot stand komt. Via de tabs rechts vindt u contactinformatie van de mbo’s uit de regio, per samenwerkingsverband de scholen uit het voortgezet onderwijs en contactgegevens van RMC/Leerplicht per subregio.

Besluitvorming

Voor besluitvorming binnen de regio bestaat de structuur van een Stuurgroep en een Kerngroep. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de partners in de regio. Wethouders en schooldirecties gaan over de definitieve besluitvorming van de aanpak. De stuurgroep stemt af met de wethouders sociale zaken voor de verbinding naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. De kerngroep komt rond de zes tot acht weken bijeen om de inhoudelijke maatregelen in de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor te bereiden.

SchoolWerkt organisatie

Stuurgroep RMC

Gemeenten
Mevr. A. Klein, Wethouder Onderwijs Utrecht (Voorzitter)
Dhr. G. Becht,  Wethouder Onderwijs Woerden
Mevr. L. Hoogstraten, Wethouder Onderwijs Zeist
Dhr. J. Kuiper, Wethouder Onderwijs Nieuwegein

Mbo-instellingen
ROC Midden Nederland: Dhr. P. van Maanen, voorzitter CvB
MBO Utrecht: Mevr. M. Rookmaker, voorzitter CvB
MBO Rijnland: Dhr. R. Winter, voorzitter CvB
MBO Wellant: Mevr. Moons, voorzitter CvB
MBO Nimeto: Dhr. H. Vermeulen, voorzitter CvB
MBO Grafisch Lyceum: Dhr. J. Spronk, voorzitter CvB

Voortgezet Onderwijs
CvB CVO Groep, namens SWV VO Zuidoost Utrecht: Dhr. S. Poels
VZ CvB NUOVO, SWV VO Utrecht Stad en Stichtse Vecht: Dhr. L. de Wit
VZ CvB St. CVO Woerden, namens SWV VO Utrecht West: Dhr. C. van Dalen
CvB Cals College, namens SWV VO Zuid Utrecht: Dhr. N. de Jong Lid

Ministerie van OCW
Accountmanager directie mbo, Ministerie van OC&W: Mevr. L. van den Berg

Gemeente Utrecht

Yvonne de Groot, Gemeente Utrecht, Manager Onderwijsbeleid
Hermien van der Wal, Gemeente Utrecht, Senior Beleidsmedewerker VSV

Kerngroep RMC

Coördinatie RMC-regio Utrecht
Edwin Dubbelman, subregio Utrecht Noordwest
Lea Luijten, subregio Utrecht Zuidoost
Lazlo van Donkelaar, subregio Utrecht Zuid
Margot van Elk, Utrecht Stad

Mbo-instellingen
Pauline Krauss, ROCMN (voorzitter kerngroep)
Marleen Bovee, ROCMN
Ruth Schraven, Grafisch Lyceum Utrecht
Inge Thuys, Wellant College
Agnes Jansen, MBO Utrecht
Myrthe Nieuwenhuizen, MBO Utrecht
Pien Borghols, Nimeto
Marjan Verweij, MBO Rijnland

Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs
Ank Jeurissen, SVW Sterk VO Utrecht Stad en Vechtstreek
Gerda Casteel, SWV Utrecht Zuidoost
Berto de Waal, SWV Utrecht Noordwest
Johan Gadella, SWV Utrecht Zuid

Gemeente Utrecht
Slaus van Dam, Manager Leerlingzaken
Hermien van der Wal, Coördinator regionaal programma VSV/SchoolWerkt
Hans Mast, Junior adviseur VSV/SchoolWerkt
Corine Bont-Tiebosch, actielijn 5

OCW
Liesbeth van den Berg, Accounthouder directie mbo, RMC-regio Utrecht