15 zoekresultaten voor: leerplicht

Contact leerplicht/RMC

In regio Utrecht zijn verschillende meldpunten voor leerplicht (tot 18 jaar) en RMC (18 tot 23 jaar ). Het is afhankelijk van je woongemeente met wie je contact kan zoeken. Zoek in het kaartje hieronder  naar jouw gemeente voor de juiste contactgegevens.

Gemeente Vijfheerenlanden bij RMC regio 19

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. De nieuwe gemeente van ongeveer 55.000 inwoners treedt toe tot de samenwerking in de RMC regio Utrecht. Hiermee maakt zij onderdeel uit van de RMC subregio Zuid (de Lekstroom gemeenten). Namens de RMC regio heten wij de nieuwe partner van …

Subregio Utrecht Zuid

Bij subregio Utrecht Zuid heeft elke gemeente eigen contactgegevens voor leerplicht. De contactgegevens van het RMC is voor alle gemeenten die binnen subregio Utrecht Zuid vallen. Contact RMC Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ, Nieuwegein Postadres: Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein Telefoonnummer: 030-6071427 E-mailadres: schoolwerkt@nieuwegein.nl RMC-coördinator Lazlo van Donkelaar: schoolwerkt@nieuwegein.nl Consulenten RMC Marian Rietveld, Brita van …

Subregio Utrecht Stad

Zoek je een leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider van Utrecht (stad)? Maak dan gebruik van de algemene contactgegevens. Je wordt dan doorverbonden naar de juiste contactpersoon. Adres Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Algemene contactgegevens Telefoonnummer: 030-2862660 E-mailadres: leerplicht@utrecht.nl RMC-coördinator Margot van Elk, 030-2862660, m.van.elk@utrecht.nl Teamleider Leerlingzaken Lennart Mensing, 030-2865016, l.mensing@utrecht.nl …

Subregio Utrecht Zuidoost

Contact RMC Bezoekadres: Het Rond 1, 3701 HS, Zeist Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist Telefoonnummer: 14030, via dit nummer word je doorverbonden met het klantcontactcentrum van gemeente Zeist. RMC-coördinator Lea Luijten: l.luijten@zeist.nl Contact overig/leerplicht Zeist Trajectbegeleider Jongerenloket Samira el Aamrani: 06 46444557, mailto:s.el.aamrani@zeist.nl Anouk van ‘t Veer: 06 40723096, a.van.t.veer@zeist.nl Jalal Oumghar: 06 40702994, j.oumghar@zeist.nl Kwalificatie …

Subregio Utrecht Noordwest

Adres Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR, Woerden Postadres: Postbus 45, 3440 AA, Woerden Algemene contactgegevens Telefoonnummer: 0348-428 780 E-mailadres: rblutrechtnoordwest@woerden.nl Leerplicht en RMC-coördinator Edwin Dubbelman: dubbelman.e@woerden.nl Teammanager regionaal bureau leerplicht Olga Gelauff: gelauff.o@woerden.nl Leerplichtconsulenten Ankie Bots: 06-35115408, bots.a@woerden.nl Mariëtte Hitzert: 06-35113540, hitzert.m@woerden.nl Chiel de Smale: 06-35115415, smale.c@woerden.nl Saskia Boldewijn: 06-35113539, boldewijn@woerden.nl Ruth Mijnals: 06-20094727, mijnals.r@woerden.nl Susanne …

Overstap van v(s)o naar mbo

Projectgroep De Overstap (Actielijn 3) is onderdeel van de SchoolWerkt-agenda. Een belangrijk speerpunt binnen de agenda is het verbeteren van de overstap van v(s)o naar mbo. Deze overstap is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren, waarbij een deel van de jongeren niet goed doorstroomt naar een vervolgopleiding. Servicedocument Warme Overdracht Door de warme overdracht willen …

Verzuim en schooluitval

1. Regionale afspraken ‘now show studenten’ ‘No show studenten’ zijn eerstejaars onder de 23 jaar zonder startkwalificatie die niet op school zijn gekomen. In de eerste twee weken van het schooljaar sporen de mbo’s deze studenten op. Ze nemen contact op met de vo-scholen om te achterhalen of ze daar zijn gebleven en controleren of ze elders …

Actielijn 4. Extra ondersteuning

We bieden jongeren die dat nodig hebben (tijdelijk) extra ondersteuning zodat zij succesvol hun schoolloopbaan doorlopen. We werken aan een goede ondersteuningsstructuur in de school, om de school en daartussen. Door nauwe samenwerking en te leren van casuïstiek, bieden we jongeren sneller de best passende ondersteuning. Wij evalueren de inzet en resultaten van deze ondersteuning. …

Actielijn 1. Een sterke basis

Het aanpakken van verzuim staat hoog op de regionale agenda. Door effectief te reageren op verzuim en goed samen te werken, kunnen we voortijdige schooluitval voorkomen. Dit begint bij een sluitende aan- en afwezigheidsregistratie. De verzuimregistratie zorgt dat de student in beeld is. Door een jongere op de juiste manier persoonlijk te benaderen, doorbreken we …