Actueel

Geplaatst op 28 augustus

Tweede meting SchoolWerkt-monitor gepubliceerd

In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen centraal: hoe gaat het met hen? We kijken naar verschillende leeftijdsgroepen en willen weten hoe het met de 16-, 18-, 20- en 22-jarigen in de regio gaat. De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is in januari 2018 verschenen. Nu staat ook de tweede meting online. In deze …

Lees verder
Geplaatst op 18 juli

‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo’ uitgesteld

“Het ministerie van OCW heeft besloten om het gedeelte van de wetgeving dat als basis dient voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) – dat oorspronkelijk per 1 september a.s. in werking zou treden – uit te stellen. Dit omdat een onderdeel van dit ict-systeem vertraging heeft opgelopen. Hiermee wordt ook de inwerktreding van de …

Lees verder
Geplaatst op 11 juli

Vmbo-mbo bustour 8 oktober 2019

Hoe kunt u uw (vmbo)leerlingen zo goed mogelijk adviseren bij hun studiekeuze? Dat begint bij goede kennis van de 6 mbo’s in de regio Utrecht. Welke opleidingen bieden ze aan? Wat kenmerkt de scholen? Maar ook: hoe is de sfeer? Om mentoren en decanen een scherp beeld te geven van het aanbod organiseert Sterk VO op dinsdag …

Lees verder
Geplaatst op 9 juli

Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

Sinds dit studiejaar is het mogelijk dat ook 17-jarigen, die niet meer staan ingeschreven op een vo-school, kunnen worden doorverwezen naar het vavo. Dit geldt voor jongeren die in dat studiejaar 18 jaar worden. Het blijkt alleen mogelijk als de jongere door RMC is doorverwezen. Hoe de gevraagde toestemming moet worden vormgegeven, is niet voorgeschreven in de wet. Een …

Lees verder
Geplaatst op 2 juli

Indicatoren 1 juni De Overstap bekend gemaakt

De Overstap heeft op 1 april, 1 juni en 1 oktober indicatoren om de voortgang te meten. De resultaten op de 1 juni 2019 indicatoren zijn bekend gemaakt. Dit jaar zijn de 1 juni indicatoren ongeveer gelijk gebleven met vorig schooljaar. *vo-leerlingen = alle leerlingen afkomstig van vmbo + vavo + pro + vso + …

Lees verder
Geplaatst op 2 juli

Signalen bij leerlingen sneller gevonden door vestigingsgericht werken

Door een betere samenwerking tussen RMC en het mbo en de aanwezigheid van een contactpersoon op de mbo-vestiging, wil RMC Regio Utrecht signalen van dreigende uitval eerder herkennen. Daardoor kunnen sneller de nodige interventies worden gedaan om uitval te voorkomen en begeleiden naar een passende plek. RMC Regio Utrecht werkt met vaste contactpersonen bij elke …

Lees verder
Geplaatst op 7 mei

Meld je aan voor de bijeenkomst ‘kernpartnermodel’

Tijdens deze bijeenkomst kijken we gezamenlijk naar mogelijke uitwerkingen van het kernpartnermodel. Het kernpartnermodel bestaat uit 4 partners die samen signalen van studenten bespreken en de ondersteuning met elkaar afstemmen. Deze partners zijn een vertegenwoordiger van het mbo, leerplicht/RMC, ondersteuning & hulp vanuit gemeenten (jeugdhulp, WMO) en de schoolarts. De stuurgroep van SchoolWerkt heeft op 25 januari …

Lees verder
Geplaatst op 7 mei

Werkgroep gestart ‘no show’ actie

Het afgelopen schooljaar (2017-2018) bleek dat mbo-instellingen op een andere manier de ‘no –show’ actie uitvoeren en andere afspraken hebben met leerplicht/RMC. Met deze ‘no show’ actie brengen we in kaart welke studenten bij de start van het schooljaar niet zijn verschenen. Een regionale werkgroep van medewerkers van het mbo en RMC-trajectbegeleiders zijn het bestaande …

Lees verder
Geplaatst op 23 april

Positieve resultaten 1 april indicatoren 2019

Er zijn dit schooljaar positieve resultaten behaald op de 1 april indicatoren. Op 1 april 2019 had 92% van de aangemelde VO-leerlingen een afgerond DDD voor een mbo in de regio Utrecht. Dit is een verbetering van 4% ten opzichte van vorig jaar! Ook de norm voor het percentage vo-leerlingen die zich hebben aangemeld bij een …

Lees verder
Geplaatst op 16 april

Resultaten De Overstap 2017-2018

Elk jaar werken de leden van actielijn 3 samen met voorgezet (speciaal) onderwijs, mbo onderwijsinstellingen en gemeenten aan een succesvolle overstap van het vo naar het mbo in RMC regio Utrecht. De resultaten van schooljaar 2017-2018 zijn in het nieuwe jaarverslag gepubliceerd. Net als vorig jaar zijn de resultaten van schooljaar 2017-2018 in een overzichtelijke tijdlijn …

Lees verder