Actueel

Geplaatst op 6 oktober

Digitale mbo bustour voor mentoren en decanen van start

Ook dit jaar organiseert samenwerkingsverband Sterk VO de bustour in samenwerking met mbo’s uit de regio. Tijdens de tour ontdekken decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs de verschillende mbo-instellingen in de regio Utrecht. Welke opleidingen zijn er? Wat zijn de verschillen? Hoe is de sfeer? Met die kennis en ervaring kunnen zij leerlingen beter …

Lees verder
Geplaatst op 29 september

Geslaagde regiobijeenkomst RMC over samenwerkingsplannen mbo’s

Op dinsdagmiddag 22 september waren de leerplichtambtenaren mbo digitaal bij elkaar. Ze spraken over de samenwerkingsplannen met de mbo’s en deelden landelijke en regionale ontwikkelingen. Zo bespraken ze de nieuwe zorgstructuur, de aanpak schoolverzuim van ROC Midden Nederland en het nieuwe SchoolWerkt programma. Helaas was de bijeenkomst online, maar konden deelnemers in de pauze genieten …

Lees verder
Geplaatst op 28 juli

Wijziging toelating VAVO voor jongeren onder de 18 jaar

Leerplicht geeft voor jongeren onder de 18 jaar geen officiële toestemming voor toelating tot de VAVO, maar sinds studiejaar 2019-2020 kunnen 17-jarigen zich wel inschrijven. Vanuit het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, moet leerplicht op de hoogte zijn van zo’n inschrijving. Daarom hebben we als RMC-regio afgesproken dat de leerplichtambtenaar van de betrokken gemeente …

Lees verder
Geplaatst op 20 juli

Mijlpaal: subsidieaanvraag nieuw Programma Regionale Aanpak ingediend

De subsidieaanvraag voor het nieuwe Programma Regionale Aanpak – SchoolWerkt Agenda 2020-2024 is ingediend. Het programma kwam tot stand na een intensief proces, waarbij partners uit de regio maandenlang met elkaar samenwerkten. De komende vier jaren blijven we de schouders zetten onder onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten. In het nieuwe programma blijven we inzetten op …

Lees verder
Geplaatst op 20 juli

SchoolWerkt-monitor 2019 online

Sinds mei is de derde meting van de SchoolWerkt-monitor in te zien. Hierin staat o.a. de schoolloopbaan van jongeren en jongvolwassenen uit de RMC-regio centraal. Hoe het met hen gaat, is de hoofdvraag van de monitor. Zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk? Goed nieuws: onder de 22-jarigen …

Lees verder
Geplaatst op 20 juli

Regionale afspraken bindend studieadvies in de maak

In april kwam het tweede deel van de monitor van de wet ‘Vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo’ uit. Eén van de conclusies was dat mbo’s meer tijd nodig hadden om het bindend studieadvies te implementeren. Binnen de regio werken we nu aan gezamenlijke afspraken over het bindend studieadvies. De afspraken delen we via …

Lees verder
Geplaatst op 12 juni

Stijging bij een mbo aangemelde vmbo leerlingen

Voor het overstapjaar 2020 zijn de eerste resultaten bekend. Vanwege het coronavirus is de deadline van aanmelden verzet naar 1 mei in plaats van 1 april. Daarom hebben wij de meting ook een maand later laten plaatsvinden. Op 1 mei heeft 96% van de vmbo-leerlingen die de overstap willen maken zich aangemeld bij een mbo. …

Lees verder
Geplaatst op 5 maart

Inspiratieconferentie Peer Support

Docenten, schoolmanagers en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op de inspiratieconferentie ‘4 jaar Peer Support in de regio Utrecht’. De conferentie wordt georganiseerd door studenten en medewerkers van de mbo’s regio Utrecht waarbij de ervaring van de studenten, de impact en de kracht van deze methodiek centraal staat. Vanaf 2016 is er in …

Lees verder
Geplaatst op 12 februari

Jobhunters Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

In de arbeidsmarktregio Midden zijn 10 jobhunters werkzaam die jongeren (16-27) begeleiden bij het vinden van een (garantie) baan of BBL werkplek. De jobhunters stemmen hun aanpak af op de jongere. Zo wordt er voor de een een sollicitatiegesprek georganiseerd en gaat de jobhunter mee naar het sollicitatiegesprek en bij de ander wordt er geholpen …

Lees verder