Actueel

Geplaatst op 11 december

Korte documentaire over peer support in onze regio

De afgelopen jaren hebben de mbo’s in de regio Utrecht verschillende peer support activiteiten opgezet. Daarbij helpen studenten andere studenten of leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan derde- of vierdejaars studenten die eerste- of tweedejaars studenten ondersteunen bij hun studie of stage. Daardoor leren de derde- en vierdejaars studenten leidinggeven, coachen en praktijkbegeleiding geven. Dit draagt op …

Lees verder
Geplaatst op 10 december

RMC-regio’s ontvangen extra middelen voor tegengaan jeugdwerkloosheid

Het ministerie van Onderwijs heeft een nieuwe regeling gepubliceerd. Met deze regeling krijgen RMC-regio’s extra middelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De middelen zijn bedoeld voor uitvoering van de wettelijke, reguliere RMC-taak, met extra aandacht voor de inzet op oud-vsv’ers. De regeling stimuleert samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio om afspraken te maken …

Lees verder
Geplaatst op 18 november

Definitieve vsv-cijfers 2018-2019

De definitieve cijfers van voortijdig schoolverlaters in 2018-2019 zijn bekend. Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, dus zonder een havo-, vwo- of minimaal mbo-2 diploma. Stijging zet door De cijfers van RMC-regio Utrecht zijn ten opzichte van 2017-2018 lichtelijk gestegen met 0,12% (1,80% naar 1,92%). …

Lees verder
Geplaatst op 29 oktober

Startbijeenkomst De Overstap 2021

Elk jaar kijken we tijdens een startbijeenkomst met alle betrokkenen van De Overstap (actielijn 3 van de SchoolWerkt-agenda) terug op de resultaten van het afgelopen jaar. We vieren gezamenlijke successen en blikken vooruit. Daarnaast bespreken we belangrijke en actuele thema’s met elkaar. Omdat we dit jaar niet fysiek kunnen samenkomen, bieden we een digitale aftrap …

Lees verder
Geplaatst op 27 oktober

De Overstap doet het goed: resultaten oktober 2020

De resultaten van De Overstap zijn binnen. Elk jaar meten we op 1 oktober hoe we ervoor staan, aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren. We vergelijken de resultaten met de norm die we vooraf hebben gesteld en met de cijfers van het voorgaande schooljaar. Zo kunnen we tussentijds bijsturen en zorgen we dat onze …

Lees verder
Geplaatst op 6 oktober

Digitale mbo bustour voor mentoren en decanen van start

Ook dit jaar organiseert samenwerkingsverband Sterk VO de bustour in samenwerking met mbo’s uit de regio. Tijdens de tour ontdekken decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs de verschillende mbo-instellingen in de regio Utrecht. Welke opleidingen zijn er? Wat zijn de verschillen? Hoe is de sfeer? Met die kennis en ervaring kunnen zij leerlingen beter …

Lees verder
Geplaatst op 5 oktober

Extra impuls aan praktijkleren voor huidig en komend studiejaar

In studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 is jaarlijks zo’n 10,6 miljoen euro beschikbaar voor de regeling praktijkleren. Dat heeft minister van Engelshoven deze zomer toegezegd. Het extra budget is bedoeld voor werkgevers die bbl-leerplekken aanbieden. Het bedrag komt bovenop de subsidie waarop zij al aanspraak maken binnen de huidige regeling praktijkleren. De wijziging wordt begin 2021 …

Lees verder
Geplaatst op 4 oktober

Subsidie SchoolWerkt-programma 2020-2024 toegekend

De subsidieaanvraag voor het SchoolWerkt-programma 2020-2024 is goedgekeurd door het ministerie van OCW. De komende vier jaren zetten we in de regio weer de schouders onder onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten. In het nieuwe programma zetten we wederom in op het verminderen van het aantal vsv’ers en het ondersteunen van kwetsbare jongeren. Daarnaast starten we …

Lees verder
Geplaatst op 29 september

Geslaagde regiobijeenkomst RMC over samenwerkingsplannen mbo’s

Op dinsdagmiddag 22 september waren de leerplichtambtenaren mbo digitaal bij elkaar. Ze spraken over de samenwerkingsplannen met de mbo’s en deelden landelijke en regionale ontwikkelingen. Zo bespraken ze de nieuwe zorgstructuur, de aanpak schoolverzuim van ROC Midden Nederland en het nieuwe SchoolWerkt programma. Helaas was de bijeenkomst online, maar konden deelnemers in de pauze genieten …

Lees verder
Geplaatst op 28 juli

Wijziging toelating VAVO voor jongeren onder de 18 jaar

Leerplicht geeft voor jongeren onder de 18 jaar geen officiële toestemming voor toelating tot de VAVO, maar sinds studiejaar 2019-2020 kunnen 17-jarigen zich wel inschrijven. Vanuit het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, moet leerplicht op de hoogte zijn van zo’n inschrijving. Daarom hebben we als RMC-regio afgesproken dat de leerplichtambtenaar van de betrokken gemeente …

Lees verder