Definitieve vsv-cijfers 2018-2019

Geplaatst op 18 november

De definitieve cijfers van voortijdig schoolverlaters in 2018-2019 zijn bekend. Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, dus zonder een havo-, vwo- of minimaal mbo-2 diploma.

Stijging zet door

De cijfers van RMC-regio Utrecht zijn ten opzichte van 2017-2018 lichtelijk gestegen met 0,12% (1,80% naar 1,92%). De stijging was het jaar ervoor al ingezet (1,70% in 2016-2017 naar 1,80% in 2017-2018) en zet dus door. Er is wel een daling zichtbaar van het aantal vsv-ers voor mbo niveau 1 en de havo/vwo bovenbouw. Dat is mooi, aangezien we een jaar geleden nog een stijging zagen voor de havo/vwo bovenbouw. In de cijfers zien we echter ook een stijging: voor mbo niveau 2 en 3 en voor de vmbo bovenbouw. Het aantal deelnemers in de regio is gestegen met 534 ten opzichte van 2017-2018. In 2018-2019 waren er in totaal 1384 nieuwe vsv-ers in onze RMC-regio, in 2017-2018 waren dat er nog 1293.

Onder het landelijk gemiddelde

In vergelijking met de landelijke cijfers doen we het goed als regio. Het landelijk gemiddelde VSV’ers staat op 2,02% ten opzichte van 1,92% in onze regio. De verhouding tussen mannen (ongeveer twee derde) en vrouwen (ongeveer één derde) is in onze regio gelijk aan de landelijke trend.