Het Expertisecentrum

Welkom bij het Expertisecentrum! Binnen het Expertisecentrum werken mbo’s uit de regio Utrecht samen om de begeleiding van studenten in het mbo-onderwijs te verbeteren. Er wordt kennis uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld uit over de ondersteuning van studenten. Hierin is ruimte om nieuwe methodieken en aanpakken gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Hoofdthema’s

In de komende periode focust het Expertisecentrum zich op de volgende thema’s. Binnen elk thema is een werkgroep actief.

 

  • Inzet jeugdarts 18+
    Het Expertisecentrum onderzoekt in welke casussen een jeugdarts voor studenten van 18+ noodzakelijk is verkent hiervoor verschillende oplossingen. Op dit moment loopt er een pilot met de inzet van de jeugdverpleegkundige op de Utrechtse mbo’s.
  • Peer support
    Er zijn verschillende initiatieven binnen scholen. Het Expertisecentrum wisselt best practises uit en organiseert inspiratiesessies voor docenten.
  • Mentoring
    Het expertisecentrum geeft studenten uit het mbo de kans om langere tijd op te trekken met een mentor (vrijwilliger) uit het werkveld.Meer informatie over mentoring

Expertisesessies

Elke maand organiseren we een expertisesessie waarin een thema wordt uitgelicht. De meeste sessies zijn voor iedereen toegankelijk. Houd de agenda in de gaten voor de volgende expertisesessies.

Agenda

Het team

Het team van het Expertisecentrum wordt bestaat uit professionals vanuit de mbo’s en Sterk VO. Regelmatig komt het team bij elkaar om ontwikkelingen in het werkveld te bespreken en te werken aan schooloverstijgende projecten.

Vragen?

Wil jij meer weten over het expertisecentrum? Of werk jij in het mbo en heb je een vraag over de begeleiding van studenten? Wij helpen je graag verder.