Het Expertisecentrum

Welkom bij het Expertisecentrum! Binnen het Expertisecentrum werken mbo’s uit de regio Utrecht samen om de begeleiding van studenten in het mbo-onderwijs te verbeteren. Er wordt kennis uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld uit over de ondersteuning van studenten. Hierin is ruimte om nieuwe methodieken en aanpakken gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Hoofdthema’s

In de komende periode focust het Expertisecentrum zich op de volgende thema’s. Binnen elk thema is een werkgroep actief.

 • Coaching voor mbo-teams
  We gaan vraaggerichte ondersteuning organiseren voor mbo-teams gericht op het omgaan met ontregelend gedrag in de klas. De ondersteuning biedt o.a. het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) aan. Vanuit hun expertise gaan zij in gesprek met mbo-teams, observeren ze in de klas en geven ze behandelingsadviezen.
 • Inzet jeugdarts 18+
  Het Expertisecentrum onderzoekt in welke casussen een jeugdarts voor studenten van 18+ noodzakelijk is verkent hiervoor verschillende oplossingen.
 • Peer support
  Er zijn verschillende initiatieven binnen scholen. Het Expertisecentrum wisselt best practises uit en organiseert inspiratiesessies voor docenten.
 • Taalondersteuning
  Het Expertisecentrum onderzoekt hoe je als school taalondersteuning het best kan organiseren. Daarnaast kijkt het Expertisecentrum naar gezamenlijke oplossingen.

Expertisesessies

Elke maand organiseren we een expertisesessie waarin een thema wordt uitgelicht. De meeste sessies zijn voor iedereen toegankelijk. Houd de agenda in de gaten voor de volgende expertisesessies.

Agenda

Het team

Het team van het Expertisecentrum wordt bestaat uit professionals vanuit de mbo’s en Sterk VO. Regelmatig komt het team bij elkaar om ontwikkelingen in het werkveld te bespreken en te werken aan schooloverstijgende projecten.

 • Mbo oriëntatiejaar

  Netwerkregisseur | Marieke Hengelaar | M: expertisecentrum@schoolwerkt.nl | T: 06 26 78 51 05

  Mbo Utrecht | Map Koers | M: m.koers@mboutrecht.nl

  Mbo Rijnland | Kitty van Veen | M: kveen@mborijnland.nl

 • Inzet jeugdarts 18+

  Yuverta | Liza Poppens | M: l.poppens@yuverta.nl

  Grafisch Lyceum Utrecht | Rian Merkx | M: rmerkx@glu.nl

 • Peer support

  Mbo Utrecht | Map Koers | M: m.koers@mboutrecht.nl

  Yolanda van der Hooft | M: y.vanderhooft@rocmn.nl

  Grafisch Lyceum Utrecht | Rian Merkx | M: rmerkx@glu.nl

 • Overbruggingsprogramma

  Yuverta | Liza Poppens | M: l.poppens@yuverta.nl

  Yolanda van der Hooft | M: y.vanderhooft@rocmn.nl

  Mariska Germans | M: m.germans@nimeto.nl

 • Taalondersteuning

  Yolanda van der Hooft | M: y.vanderhooft@rocmn.nl

  Mbo Utrecht | Map Koers | M: m.koers@mboutrecht.nl

  Mbo Rijnland | Kitty van Veen | M: kveen@mborijnland.nl

 • Sterk VO

  Sensel Lap | M: s.lap@opdc-utrecht.nl

  Jet Beek | M: j.beek@opdc-utrecht.nl

Vragen?

Wil jij meer weten over het expertisecentrum? Of werk jij in het mbo en heb je een vraag over de begeleiding van studenten? Wij helpen je graag verder.