Het Expertisecentrum

Welkom bij het Expertisecentrum! Binnen het Expertisecentrum werken mbo’s uit de regio Utrecht samen om de begeleiding van studenten in het mbo-onderwijs te verbeteren. Er wordt kennis uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld uit over de ondersteuning van studenten. Hierin is ruimte om nieuwe methodieken en aanpakken gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Hoofdthema’s

In de komende periode focust het Expertisecentrum zich op de volgende thema’s. Binnen elk thema is een werkgroep actief.

 • Inzet jeugdarts 18+
  Het Expertisecentrum onderzoekt in welke casussen een jeugdarts voor studenten van 18+ noodzakelijk is.
 • Peer support
  Er zijn verschillende initiatieven binnen scholen. Het Expertisecentrum wisselt best practises uit en organiseert inspiratiesessies voor docenten.
 • Mbo Oriëntatiejaar
  Gericht op studenten die op het vmbo nog geen studiekeuze hebben gemaakt. Het Expertisecentrum onderzoekt of deze vorm passend is voor de regio Utrecht.
 • Overbruggingsprogramma
  Voor mbo-studenten die tijdens het schooljaar een tussentijdse overstap willen maken naar een andere opleiding. Het Expertisecentrum wisselt ervaringen uit.
 • Taalondersteuning
  Het Expertisecentrum onderzoekt hoe je als school taalondersteuning het best kan organiseren. Daarnaast kijkt het Expertisecentrum naar gezamenlijke oplossingen.

Expertisesessies

Elke maand organiseren we een expertisesessie waarin een thema wordt uitgelicht. De meeste sessies zijn voor iedereen toegankelijk. Houd de agenda in de gaten voor de volgende expertisesessies.

Agenda

Het team

Het team van het Expertisecentrum wordt bestaat uit professionals vanuit de mbo’s en Sterk VO. Regelmatig komt het team bij elkaar om ontwikkelingen in het werkveld te bespreken en te werken aan schooloverstijgende projecten.

Vragen?

Wil jij meer weten over het expertisecentrum? Of werk jij in het mbo en heb je een vraag over de begeleiding van studenten? Wij helpen je graag verder.