Ik ben jonger dan 18

Naar school

Tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, ben je leerplichtig. Dit betekent dat je zowel het recht als de plicht hebt om naar school te gaan. Heb je na dat schooljaar nog geen startkwalificatie? Dan ben je verplicht naar school te gaan tot de dag dat je 18 jaar wordt. Dit laatste heet een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo/vwo diploma of een mbo diploma met niveau 2/3/4.

Aanwezigheid op school

Als je niet je lesrooster volgt, geeft de school dit door aan de leerplichtambtenaar van jouw gemeente.

  • School mag dit doen wanneer ze zich zorgen maken over jouw afwezigheid.
  • School is verplicht dit te doen wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 aaneengesloten weken

Als je vastloopt op school, mag je altijd ook zelf of met je ouders/verzorgers contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Ze helpen je graag op weg.

In gesprek met de leerplichtambtenaar   

Nadat de school de leerplichtambtenaar heeft geïnformeerd, zal er een gesprek volgen met jou en de leerplichtambtenaar. Samen kijken jullie waardoor je vaak afwezig bent en hoe dit is op te lossen.

Nog steeds afwezig    

Ben je na dit gesprek nog steeds te vaak afwezig zonder toestemming van school? Dan ben je strafbaar. Je kunt een Halt-straf krijgen of de leerplichtambtenaar maakt een proces-verbaal tegen jou (vanaf 12 jaar) en/of je ouders/verzorgers op.

Heb je vragen?  

Je mag altijd contact opnemen met jouw leerplichtambtenaar, bijvoorbeeld wanneer je vastloopt op school. Een leerplichtambtenaar denkt graag met je mee.