Van opleiding veranderen: overbruggingsprogramma

Tijdens je opleiding kan je er achter komen dat een andere opleiding beter bij je past. Ben je 16 of 17 jaar en heb je nog geen startkwalificatie? Als je van opleiding veranderen gaat en je daar nog niet direct kan starten, zal je tot die tijd het lesprogramma bij je huidige opleiding moeten blijven volgen.

Wat is een overbruggingsprogramma?

RMC-regio Utrecht heeft voor deze situaties een overbruggingsprogramma. Daarmee wordt voor jouw situatie een passend programma gemaakt, totdat je kan starten bij je nieuwe opleiding. Misschien kan je bijvoorbeeld vakken (blijven) volgen die ook aansluiten op je volgende opleiding. Daarnaast kun je je oriënteren, stage lopen of werken bij een plek in de nieuwe studierichting.

Hoe krijg ik een overbruggingsprogramma?

Vraag op school bij de loopbaanbegeleider of decaan naar de mogelijkheden. Je maakt samen met de school een plan van aanpak.  Je school stuurt dit daarna op naar de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden

 • Je hebt nog geen startkwalificatie (havo, vwo of mbo niveau 2-3-4 diploma);
 • Je bent 16 of 17 jaar oud;
 • Je bent op je huidige school inschreven, tot aan de start van je nieuwe opleiding;
 • Je hebt bewijsstukken dat je een vervolgopleiding hebt, namelijk:
  • Vóór 1 april? Dan heb je een bevestiging van je aanmelding
  • Na 1 april? Dan heb je een bewijs van inschrijving
 • Je blijft het lesprogramma van je huidige opleiding volgen, totdat de leerplichtambtenaar van je gemeente het overbruggingsprogramma heeft goedgekeurd;
 • Als er afgeweken moet worden van de algemene procedure, dan neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar om te bespreken of er een uitzondering gemaakt kan worden;
 • Het overbruggingsprogramma kan worden aangevraagd van augustus tot januari (bij uitzondering) of voor een periode tussen januari en het einde van het schooljaar;
 • Ben je zonder toestemming afwezig? Ongeoorloofd verzuim blijft school melden bij de leerplichtambtenaar.