Aanmelden Bijeenkomst SchoolWerkt

Op dinsdag 6 juli organiseert SchoolWerkt een bijeenkomst waarin verschillende thema’s centraal staan. Ben jij erbij? Meld je aan via de onderstaande knop.

Geef in het bericht in ieder geval de volgende gegevens door:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Organisatie

Wil jij iets leuks ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst? Geef dan ook je adres door:

 • Straatnaam en huisnummer
 • Plaats en postcode

Let op! Dit is niet verplicht, maar optioneel. We gaan discreet met alle gegevens om. Deze worden direct na de bijeenkomst verwijderd.

Aanmelden

Meer informatie over de Bijeenkomst SchoolWerkt

In de regio Utrecht werken we al jaren samen om jongeren te begeleiden naar een kansrijke deelname aan de samenleving. De basis daarvan is onze gezamenlijke aanpak van voortijdig schoolverlaten, uitgewerkt in een vierjarig programma.  Tijdens de bijeenkomst krijg je een uniek kijkje in de keuken van dit programma. Verschillende professionals vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden wat we doen binnen SchoolWerkt.

In de bijeenkomst staat verbinding centraal. Daarom zijn we vooral benieuwd naar jouw expertise. Je kan in gesprek gaan met andere professionals binnen je eigen specialisatie. Eén van de thema’s die we bespreken, is de impact van corona op de schoolloopbaan van jongeren uit onze regio. Scholen waren gesloten en het eindexamen had geen doorgang. Hoe gaat het nu met de jongeren? En wat voor effect heeft corona gehad?

Programma

15:30-15:40 Opening

15:40-16:00 het Schoolwerkt programma 2021-2024

 • Video door studenten: SchoolWerkt in een vogelvlucht
 • Praktijkvoorbeelden per speerpunt:
  • Klaar voor Werk
  • De Overstap
  • Steun waar Nodig
  • Terug naar School

 16:00-16:45: In tafels uiteen gaan per thema
Thema 1:
Invloed van corona op de jongeren in de regio (Margot van Elk, Gemeente Utrecht)
Thema 2: Nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren in het mbo: de mogelijkheden die flexibilisering in het mbo biedt (Ton Eimers, KBA Nijmegen)
Thema 3: Vmbo-t en dan: havo of toch mbo? (Rita Kennis, KBA Nijmegen)
Thema 4: Het Expertisecentrum (Annette de Groot, projectleider Expertisecentrum)
Thema 5: Klaar voor Werk (Jacqueline Mooiman, projectleider KvW)

16:45-17:00 Terugkoppeling & afsluiting

Vragen?

Neem contact op met Saïda Sanhaji.