Analyse kosten ondersteuning 16/17 jarigen van De Lekstroom gemeenten

De Lekstroom gemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Lopik en Vianen) en ROC Midden Nederland hebben de kosten voor ondersteuning van 16/17 jarigen op het MBO geanalyseerd. De cijfers geven aanleiding om de zorg in het mbo meer in gezamenlijkheid vorm te geven. Samen arrangeren kan leiden tot efficiëntere en effectievere ondersteuning van jongeren in het mbo én thuis. De leefwerelden worden gekoppeld en mogelijke schooluitval en maatschappelijke uitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Geynwijs (gemeente Nieuwegein) en ROC Midden Nederland zijn een pilot gestart op het Facility, Horeca en Travel College in Nieuwegein. Dit college viel in de analyse op door een relatief groot zorgverbruik door haar studenten.

In kalenderjaar 2017 hebben 1934 Lekstroom studenten van 16 en 17 jaar ingeschreven gestaan bij ROC Midden Nederland. Ten bate van deze jongeren is door de gemeenten ruim 1,5 miljoen euro aan jeugdhulp uitgegeven. Het totale jeugdhulp budget van de Lekstroomgemeenten, ingezet op 16/17 jarigen in het mbo, is ruim 2,8 miljoen euro. Gemiddeld heeft 34% van de 16/17 jarigen op het mbo een indicatie jeugdhulp. Daarnaast heeft het ROC en fors deel van haar miljoenen voor schoolmaatschappelijk werk en onderwijs-zorgarrangementen voor deze groep ingezet. Gemiddeld krijgt 16% van de Lekstroomse jongeren die in Nieuwegein op het mbo zitten een ondersteuningstraject op school.

In de pilot van een jaar worden twee zaken onderzocht: 1. Hoe kan in de RMC-regio Utrecht geschakeld worden bij ondersteuningsvragen op het FHT College en 2. Hoe kan met betrekking tot Nieuwegeinse jongeren samen gearrangeerd worden. Door de toevoeging van een medewerker vanuit Geynwijs (Jeugdhulp) aan de zorgstructuur van het mbo is de volgende stap gemaakt in het realiseren van het kernpartnermodel in de RMC-regio Utrecht.

Meer informatie over dit onderzoek en de cijfers? Neem dan contact op met Lazlo van Donkelaar, RMC-coördinator Utrecht Zuid,  l.vandonkelaar@nieuwegein.nl.