Centrale warme overdracht naar het mbo

Op allerlei manieren wordt door scholen en partners gewerkt aan een goede overstap van leerlingen van VO naar MBO. Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we binnen de regio afspraken gemaakt over de aanpak. Eén van deze afspraken is dat álle leerlingen van het PrO, VSO en OPDC ‘warm worden overgedragen richting MBO’.

De centrale warme overdracht is bedoeld voor leerlingen waarbij tegen het einde van het schooljaar nog geen warme overdracht heeft plaatsgevonden. Om deze reden organiseert het PTDO een centraal moment waarop alle ‘ontvangende’ scholen online in gesprek gaan. Zij gaan in gesprek met de ‘leverende’ scholen om de betreffende leerlingen warm te kunnen overdragen. Voor het schooljaar 2020-21 vindt het centrale moment plaats in de week van 28 juni.

Vragen over de centrale warme overdracht? Neem contact op met SterkVo