De Overstap 2021: eerste cijfers zijn bekend

Voor het overstapjaar 2021 zijn de eerste resultaten bekend. Op 1 mei heeft 95% van de vmbo-leerlingen die de overstap wil maken, zich aangemeld bij een mbo. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

Voor het overstapjaar 2021 zijn de eerste resultaten bekend. Ook dit jaar is vanwege het coronavirus de aanmelddeadline verzet van 1 april naar 1 mei. Om deze reden vond de meting ook een maand later plaats.

Op 1 mei heeft 95% van de vmbo-leerlingen die de overstap wil maken, zich aangemeld bij een mbo. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

Van de VO-leerlingen die zich hebben aangemeld bij een mbo heeft 67% op 1 mei een afgrond DDD (Digitaal Doorstroom Dossier). Dit percentage is lager dan vorig jaar. Het percentage zou hoger uitkomen als alle DDD’s waren opgevolgd en afgerond. Daarom roept SterkVo op om zo veel mogelijk DDD’s af te ronden.

In het mbo is het moeilijker om intakes/kennismakingsbijeenkomsten te organiseren. Hierdoor zijn de mbo’s des te meer afhankelijk van de informatie die zij krijgen via het DDD.

IndicatorGestelde norm2018201920202021% ten opzichte van de norm% ten opzichte van 2020
Op 1 april hebben de VMBO/ISK-leerlingen zich aangemeld bij een MBO/andere instelling.95%95%94%96%95%0%- 1%
Op 1 april hebben de VO-leerlingen zich aangemeld bij een MBO/andere instelling.90%93%92%93%92%+ 2%- 1%
Op 1 april hebben aangemelde VO-leerlingen* een afgerond DDD voor een MBO in de regio Utrecht. 90%88%92%74%67%- 23%- 7%
Op 1 juni hebben de op 1 april aangemelde VMBO/ISK-leerlingen zijn minimaal voorlopig geplaatst bij een MBO of andere instelling.90%87%87%94%
Op 1 juni hebben de op 1 april aangemelde VO-leerlingen* zijn minimaal voorlopig geplaatst bij een MBO of andere instelling. 90%86%86%94%
Op 1 oktober hebben naar het MBO overstappende PrO/VSO en OPDC leerlingen een warme overdracht.100%66%PrO: 63%
VSO: 76%
OPDC: 100%
PrO: 76%
VSO: 90%
OPDC: 100%
Op 1 oktober hebben de bij het MBO in de regio Utrecht aangemelde VO-leerlingen een afgerond DDD.100%94%96%85%
Op 1 oktober alle leerlingen die het VMBO/ISK* verlaten, zijn geplaatst bij een MBO/andere instelling en starten met een opleiding.95%97%96%97%
Op 1 oktober alle leerlingen die het VO* verlaten, zijn geplaatst bij een MBO/andere instelling en starten met een opleiding.95%96%95%96%