Definitieve vsv-cijfers 2018-2019

De definitieve cijfers van voortijdig schoolverlaters in 2018-2019 zijn bekend. Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, dus zonder een havo-, vwo- of minimaal mbo-2 diploma.

Stijging zet door

De cijfers van RMC-regio Utrecht zijn ten opzichte van 2017-2018 gestegen met 0,2% (1,65% naar 1,85%). De stijging was het jaar ervoor al ingezet en zet dus door. Er is wel een daling zichtbaar van het aantal vsv-ers voor mbo niveau 1 en de havo/vwo bovenbouw. Dat is mooi, aangezien we een jaar geleden nog een stijging zagen voor de havo/vwo bovenbouw. In de cijfers zien we echter ook een stijging: voor mbo niveau 2 en 3 en voor de vmbo bovenbouw. Het aantal deelnemers in de regio is gestegen met 701 ten opzichte van 2017-2018. In 2018-2019 waren er in totaal 1351 nieuwe vsv-ers in onze RMC-regio, in 2017-2018 waren dat er nog 1193.

Onder het landelijk gemiddelde

In vergelijking met de landelijke cijfers doen we het goed als regio. Het landelijk gemiddelde VSV’ers staat op 2,02% ten opzichte van 1,85% in onze regio. De verhouding tussen mannen (ongeveer twee derde) en vrouwen (ongeveer één derde) is in onze regio gelijk aan de landelijke trend.
Bekijk hier de complete factsheet regio Utrecht met definitieve cijfers van 2018-2019.