Extra impuls aan praktijkleren voor huidig en komend studiejaar

In studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 is jaarlijks zo’n 10,6 miljoen euro beschikbaar voor de regeling praktijkleren. Dat heeft minister van Engelshoven deze zomer toegezegd.

Het extra budget is bedoeld voor werkgevers die bbl-leerplekken aanbieden. Het bedrag komt bovenop de subsidie waarop zij al aanspraak maken binnen de huidige regeling praktijkleren. De wijziging wordt begin 2021 gepubliceerd. Deze wordt dan met terugwerkende kracht toegekend.

Meer weten? Lees de kamerbrief over impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven.