Gemeente Vijfheerenlanden bij RMC regio 19

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. De nieuwe gemeente van ongeveer 55.000 inwoners treedt toe tot de samenwerking in de RMC regio Utrecht. Hiermee maakt zij onderdeel uit van de RMC subregio Zuid (de Lekstroom gemeenten). Namens de RMC regio heten wij de nieuwe partner van harte welkom!

De komende maanden wordt de dienstverlening binnen de Lekstroom gemeenten uitgebreid naar de gemeenten Leerdam en Zederik. De nieuwe gemeente maakt actief deel uit van de samenwerking op het gebied van RMC, de regionale administratie leerplicht en RMC, de thuiszittersaanpak en afspraken met betrekking tot EntreeXL. Daarnaast vindt er met de regio Drechtsteden en Vijfheerenlanden afstemming plaats over de lopende projecten van het Programma VSV. Met het toetreden van de gemeente verandert er niets voor de huidige afspraken en verdeling van de financiële middelen in RMC regio 19.