Grote daling voortijdig schoolverlaters in 2019-2020

De voorlopige cijfers van voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2019-2020 zijn bekend. Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, dus zonder een havo-, vwo- of minimaal mbo-2 diploma. Tweemaal per jaar worden de landelijke cijfers en de cijfers per regio gepubliceerd op Onderwijs in Cijfers.

Minder voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters in RMC-regio Utrecht is ten opzichte van 2018-2019 flink gedaald met 0,38% (van 1,85% naar 1,47%). In 2019-2020 waren er in totaal 1074 nieuwe vsv’ers in onze regio, in 2018-2019 waren dat er nog 1351. In vergelijking met de landelijke cijfers doen we het, net als eerdere jaren, goed als regio. Het landelijk gemiddelde vsv’ers staat op 1,72% ten opzichte van 1,47% in onze regio.

Landelijke trend door coronacrisis

De daling van het aantal vsv’ers volgt de landelijke trend en is op zichzelf goed nieuws. Tegelijkertijd wordt de daling deels veroorzaakt door de verslechterde arbeidsmarkt, waardoor meer jongeren voor onderwijs kiezen in plaats van werk. De verwachting is dat een deel van hen in het huidige schooljaar mogelijk alsnog uitvalt. Daar ligt een grote uitdaging voor ons. De coronacrisis is nog niet voorbij en heeft flinke gevolgen voor jongeren. We blijven intensief samenwerken in de regio om zoveel mogelijk jongeren hierin te ondersteunen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Download de factsheet met meer cijfers over onze regio