Lichte stijging in aantal voortijdig schoolverlaters 2017-2018

De voorlopige vsv cijfers van schooljaar 2017-2018 zijn bekend gemaakt. Landelijk is het aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen van 23.744 naar 25.574 als we het vergelijken met het vorige jaar. In RMC regio Utrecht zijn we bijna gelijk gebleven, met een lichte stijging van 0,01%. In de RMC regio Utrecht Factsheet kun je gedetailleerde cijfers vinden van 2017-2018. Bekijk de onderstaande tabel voor de vsv aantallen van de afgelopen drie schooljaren. De vsv cijfers van schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 zijn definitief.

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 (voorlopig)
Totaal 72.995 68.102 71.464
Nieuwe vsv 1056 1169 1237
% Nieuwe vsv 1,45% 1,72% 1,73%

Kamerbrief: ‘Blijvende aandacht voor vsv nodig’

In de Kamerbrief van 22 februari 2019 geeft minister Van Engelshoven aan dat we de winst die we de afgelopen jaren hebben geboekt op het voorkomen van vsv moeten vasthouden, omdat de urgentie onverminderd hoog is. Er komt een verdiepende analyse om de stijging, met name in het mbo, te verklaren. Daarnaast gaat de minister in gesprek over de knelpunten die uit het voorgangsonderzoek naar de regionale aanpak naar voren zijn gekomen. Eind 2020 loopt het vierjarig regionaal programma voor de aanpak vsv en de begeleiding van kwetsbare jongeren ten einde. Rond deze zomer wordt bekendgemaakt hoe het vervolg er uit zal zien, zodat de regio’s nieuwe programma’s kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingen voortijdig schoolverlaters

In de factsheet van Het Ministerie van OCW zien we terug hoe het gaat met de vsv’ers van schooljaar 2015-2016. Hoeveel van deze vsv’ers hebben inmiddels een startkwalificatie? Klik voor het antwoord en meer informatie op onderstaande afbeelding voor de ware grootte.