Nieuwe samenwerkingsafspraken RMC en mbo

Binnen de regio onderzoeken we continu welke uitdagingen ons te wachten staan en wat mogelijk nieuwe, andere en betere manieren zijn om schooluitval te voorkomen. Juist door de coronacrisis is dat belangrijker dan ooit.

We zien een daling in het aantal verzuimmeldingen, jongeren waar we ons zorgen over maken en de jongeren die we mogelijk niet goed in beeld hebben. We hebben daarom afspraken gemaakt over hoe we goed in kunnen spelen op de effecten van corona en de maatregelen binnen onze regio.

Onze aanpak

  • Vóór Corona werd er door de RMC-contactpersonen op locatie gewerkt. We zijn nu met elkaar in gesprek om als RMC-contactpersoon digitale inloopspreekuren te organiseren voor bijvoorbeeld docenten, mentoren en zorgfunctionarissen.
  • We maken gezamenlijk een hand-out voor mentoren, docenten en verzuimmedewerkers voor het melden van overig verzuim. Dit om ervoor te zorgen dat we alle studenten in beeld hebben. Op het moment dat er sprake is van risico op uitval kan een student gemeld worden bij leerplicht/RMC.
  • We organiseren expertisebijeenkomsten om de samenwerking tussen mbo-instellingen en RMC/leerplicht te versterken.
  • We vermoeden een stijging van het aantal uitvallers in het mbo in de loop van het huidige schooljaar. We onderzoeken op dit moment hoe we leerplicht/RMC duurzaam kunnen verbinden aan de exit-procedure van studenten binnen het MBO. Met als actueel vraagstuk: ‘Hoe kunnen we samen de studenten tijdig weer begeleiden naar school voor een mogelijke doorstart in september?’