Overeenkomst getekend in subregio Utrecht Zuid: Samen zorg dragen voor alle leerlingen

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder ondersteuning of met basisondersteuning de weg in het onderwijs. Dat neemt niet weg dat 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. De kansen van kinderen stijgen als gemeenten en onderwijs elkaar gemakkelijk vinden. Op 6 maart jl. hebben de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden en de samenwerkingsverbanden Profipendi en Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht een overeenkomst ondertekend die goed overleg en afstemming mogelijk maakt: onderwijs en gemeenten dragen samen de zorg voor alle leerlingen!

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, thuis, op school en in de vrije tijd. Alle kinderen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Gemeenten bieden ondersteuning aan gezinnen, jongeren en scholen om optimaal te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld door het inzetten van jeugdhulp, leerlingenvervoer of het creëren van een veilige omgeving voor de school.