Positieve resultaten 1 april indicatoren 2019

Er zijn dit schooljaar positieve resultaten behaald op de 1 april indicatoren. Op 1 april 2019 had 92% van de aangemelde VO-leerlingen een afgerond DDD voor een mbo in de regio Utrecht. Dit is een verbetering van 4% ten opzichte van vorig jaar! Ook de norm voor het percentage vo-leerlingen die zich hebben aangemeld bij een mbo of andere instelling is dit jaar weer behaald, met 92%. Dat is 2% meer dan de gestelde norm.

Met ingang van dit schooljaar is de norm voor het percentage vmbo-leerlingen die zich hebben aangemeld bij een mbo/andere instelling op 1 april, verhoogd van 90% naar 95%. Dit is net niet gehaald, met 94%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het ontbreken van de geautomatiseerde terugkoppeling van met name het ROC van Amsterdam.

IndicatorNorm20182019+/- norm+/- vorig schooljaar
Op 1 april hebben de vmbo-leerlingen* zich aangemeld bij een mbo/andere instelling.95%95%94%-1%-1%
Op 1 april hebben alle vo-leerlingen* zich aangemeld bij een mbo/andere instelling.90%93%92%+2%-1%
Op 1 april hebben aangemelde vo-leerlingen* een afgerond DDD voor een mbo in de regio Utrecht.90%88%92%+2%+4%

* vo-leerlingen = alle leerlingen afkomstig van vmbo, vavo, pro, vso en havo.