Praktijkleren en de variaties

Praktijkleren. Het lijkt wel het modewoord van 2021 te worden. Het organiseren ervan is met de coronamaatregelen soms een extra uitdaging, maar dat maakt de behoefte en urgentie alleen maar groter. In onze vsv-plannen hebben we het als belangrijk onderdeel opgenomen, maar ook in de extra steunpakketten vanuit het Rijk komt praktijkleren terug. Maar praktijkleren: hoe gaat dat? Er zijn verschillende manieren waarop jongeren, studenten, maar ook volwassen werknemers leren in de praktijk.

Klaar voor werk

In ons vsv-programma zetten we in op praktijkleren voor jongeren in het pro, vso en entree. We bieden hen middels een combinatie van leren en werken (hybride) meer mogelijkheden. Denk aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, doordat praktijkleren leidt tot een diploma, certificaat of praktijkverklaring.

Praktijkleren kent variaties

Er zijn meerdere manieren om praktijkleren in te zetten. SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft de verschillende vormen praktijkleren uiteengezet in een handige infographic. De infographic is gemaakt voor werkgevers en geeft een overzicht van drie verschillende vormen van praktijkleren:

1) opleiden via BBL

2) opleiden via de derde leerweg naar een diploma, certificaat of praktijkverklaring

3) opleiden via BOL.

Op deze manier kan het mbo steeds meer maatwerk bieden in het bieden van onderwijs. Dit leidt vervolgens tot een bewijsstuk volgens de mbo-kwalificatiestructuur. Wat deze verschillende bewijsstukken inhouden en welke studenten daarvoor in aanmerking komen, wordt helder in de infographic ‘Mbo opleidingen en bewijsstukken’.