Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

De afgelopen tijd heeft het programmateam Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid met veel partners gewerkt aan het versterken van de samenwerking in onze regio. Met deze samenwerking kunnen we de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken. Dat is hard nodig, want juist jongeren zijn extra geraakt door de coronacrisis.

Het programmateam is gekomen tot een plan van aanpak waarin we net een stapje extra kunnen zetten, bovenop alle initiatieven en acties die er al zijn in de regio. In een nieuwe flyer gaan we in op de hoofdlijnen.

Flyer Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid