De Overstap doet het goed: resultaten oktober 2020

De resultaten van De Overstap zijn binnen. Elk jaar meten we op 1 oktober hoe we ervoor staan, aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren. We vergelijken de resultaten met de norm die we vooraf hebben gesteld en met de cijfers van het voorgaande schooljaar. Zo kunnen we tussentijds bijsturen en zorgen we dat onze gezamenlijke aanpak zo goed mogelijk werkt.

Conclusie

De Overstap doet het goed: 97% van de overstappende vmbo-leerlingen is op 1 oktober geplaatst op het mbo, een geweldig resultaat. Daarnaast waren er meer warme overdrachten voor kwetsbare leerlingen. Om dit te versterken, organiseren we een bijeenkomst tegen het einde van schooljaar 2020-2021.

Het aantal Digitale Doorstroom Dossiers (DDD’s) is echter gedaald. Daarom bespreken we in meerdere werkgroepen hoe dit komt en wat we kunnen doen om dit te verbeteren. We verwachten dat het aangepaste format in elk geval helpt, omdat het DDD daarmee toegankelijker is voor de leerlingen.

Indicator*Gestelde normResultaten oktober 2019Resultaten oktober 2020% ten opzichte van norm% ten opzichte van 2019
Op 1 oktober hebben naar het mbo overstappende pro/vso- en opdc-leerlingen een warme overdracht.100%pro: 63%
vso: 76%
opdc: 100%
pro: 76%
vso: 90%
opdc: 100%
pro: -24%
vso: -10%
opdc: +0%
pro: +13%
vso: +14%
opdc: +0%
Op 1 oktober hebben de bij het mbo in de regio Utrecht aangemelde vo-leerlingen een afgerond Digitaal Doorstroom Dossier (DDD).100%96%85%-15%-11%
Op 1 oktober zijn leerlingen die het vmbo/isk verlaten, geplaatst bij een mbo/andere instelling en gestart met een opleiding.95%96%97%+2%+1%
Op 1 oktober zijn leerlingen die het vo verlaten, geplaatst bij een mbo/andere instelling en gestart met een opleiding.95%95%96%+1%+1%