Resultaten oktober indicatoren De Overstap

De oktober indicatoren van De Overstap laten positieve resultaten zien. 2 van de 4 indicatoren zijn behaald! Bekijk in de tabel alle resultaten van oktober.

IndicatorNorm20182019+/- norm+/- vorig jaar
Op 1oktober- naar het mbo overstappende pro/vso en OPDC leerlingen krijgen een warme overdracht.
100%66%PrO: 63%
VSO: 84%
-37%
-16%
-3%
+18%
Op 1 oktober- hebben de bij het mbo in de regio Utrecht aangemelde VO-leerlingen** een afgerond DDD.
100%94%96%-4%+2%
Op 1 oktober- alle leerlingen die het vmbo verlaten, zijn geplaatst bij een mbo/andere instelling en starten met een opleiding.
95%97%96%1%-1%
Op 1 oktober- alle leerlingen die het vo verlaten, zijn geplaatst bij een mbo/andere instelling en starten met een opleiding.
95%96%95%0%-1%

 

** vo-leerlingen = alle leerlingen afkomstig van vmbo + vavo + pro+ vso+ havo