RMC-regio’s ontvangen extra middelen voor tegengaan jeugdwerkloosheid

Het ministerie van Onderwijs heeft een nieuwe regeling gepubliceerd. Met deze regeling krijgen RMC-regio’s extra middelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De middelen zijn bedoeld voor uitvoering van de wettelijke, reguliere RMC-taak, met extra aandacht voor de inzet op oud-vsv’ers. De regeling stimuleert samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio om afspraken te maken over de andere maatregelen in de aanpak jeugdwerkloosheid. Het gaat dan om de warme overdracht van een opleiding naar de arbeidsmarkt, nazorg van schoolverlaters en begeleiding naar werk van voortijdig schoolverlaters. Voor deze laatste twee maatregelen ontvangt het MBO extra middelen, de regeling hiervoor is nog in de maak. In onze regio gebruiken we de SchoolWerkt-structuur voor de aanvullende afspraken, houd de website in de gaten voor meer nieuws hierover.

Bekijk de nieuwe regeling