SchoolWerkt-monitor 2019 online

Sinds mei is de derde meting van de SchoolWerkt-monitor in te zien. Hierin staat o.a. de schoolloopbaan van jongeren en jongvolwassenen uit de RMC-regio centraal. Hoe het met hen gaat, is de hoofdvraag van de monitor. Zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk?

Goed nieuws: onder de 22-jarigen is een lichte toename te zien in het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaalt. Dat geldt ook voor het aantal jongeren dat nog een opleiding volgt. Ook in het eerste jaar van het mbo stromen minder studenten uit en starten meer studenten met een andere opleiding. Anderzijds is de situatie van vsv’ers op de arbeidsmarkt kwetsbaar en weten we nog niet welke invloed de Corona-crisis zal hebben de komende periode.