SchoolWerkt-monitor 2020 online

Hoe gaat het met de jongeren en jongvolwassenen uit de RMC-regio Utrecht? Zitten ze op school? Halen ze een diploma? En hebben ze werk? De vierde meting van de SchoolWerkt-monitor biedt hier inzicht in. De monitor van 2020 kijkt terug op een bijzonder schooljaar door de gevolgen van corona.

Scholen zijn maanden gesloten geweest, het eindexamen ging niet door en verschillende branches waren tijdelijk gesloten. Maar in hoeverre hebben deze omstandigheden invloed gehad op de schoolloopbaan van jongeren en jongvolwassenen?

De monitor toont goed nieuws: met een ruime meerderheid van de jongeren in de regio gaat het goed. Deze groep volgt een opleiding en/of heeft een startkwalificatie. Een klein deel van de jongeren verlaat het onderwijs zonder startkwalificatie. Hierbij gaat het om ruim 1.200 20-jarigen en ruim 1.000 22-jarigen. Dit beeld is vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Het gevreesde ‘corona-effect’ blijft vooralsnog uit. Tegelijkertijd blijft de situatie van vsv’ers op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Het is nog steeds onduidelijk welke invloed de coronacrisis zal hebben op de schoolloopbaan van jongeren de komende tijd.