Sfeerverslag werksessie ‘Sluitende overgang tussen pro, vso en mbo’

Hoe zorgen we voor een sluitende overgang van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het mbo? Als het aan de scholen ligt, zoeken we elkaar meer op. Zo begrijpen we van elkaar wat we van leerlingen vragen en hoe we ze kunnen begeleiden.

Op 31 januari 2019 vond daarom de tweede werksessie plaats onder leiding van Robert Koch (ROC Midden Nederland). Nog steeds relevant, want uit de cijfers blijkt dat nog niet altijd sprake is van een warme overdracht. Jaarlijks stappen ongeveer 200 leerlingen in Utrecht over van het pro en vso naar het mbo. Een kritiek moment, zeker voor een kwetsbare doelgroep als op het pro en vso.

Middels vier gesprekstafels zijn we ingegaan op de organisatie van een overdrachtsmiddag, een aantal meeloopdagen, de onderlinge kennisdeling en de nazorg van leerlingen uit het pro en vso. Het doel? Iedereen verlaat de bijeenkomst met een concrete actie die bijdraagt aan de sluitende overgang.

We kijken terug op een productieve werksessie, waarbij mooie initiatieven genoemd zijn, waaronder:

  • pro- en vso-scholen geven de mbo’s een kijkje in de keuken
  • Leerlingen kunnen begeleiding meenemen naar de intake op het mbo
  • Gegevens van contactpersonen worden onderling uitgewiddeld
  • Monitoring wordt ingezet op de instelling waar leerlingen terecht komen
  • Mbo scholen gaan voorlichting geven op pro en vso scholen