Signalen bij leerlingen sneller gevonden door vestigingsgericht werken

Door een betere samenwerking tussen RMC en het mbo en de aanwezigheid van een contactpersoon op de mbo-vestiging, wil RMC Regio Utrecht signalen van dreigende uitval eerder herkennen. Daardoor kunnen sneller de nodige interventies worden gedaan om uitval te voorkomen en begeleiden naar een passende plek.

RMC Regio Utrecht werkt met vaste contactpersonen bij elke mbo vestiging. Dankzij deze werkwijze worden grote lijnen gezien, de juiste signalen gebundeld en bespreekbaar gemaakt. Zowel met de vestiging als met de contactpersonen uit de regio. “We ontmoeten elkaar met enige regelmaat, waardoor we elkaar goed weten te vinden. Signalen komen hierdoor beter op tafel”.

Door elkaar regelmatig op een schoollocatie te zien en samen te werken, merken de schoolcontactpersonen dat ze vaker worden aangehaakt bij vraagstukken. “Het studieloopbaancentrum zoekt contact met ons op voor overleg over leerlingen en de voortgang in de trajecten”.

Het project vestigingsgericht werken is gestart in september 2016 en is nog steeds in ontwikkeling. Zo wordt er onder andere met regelmaat bekeken hoe we processen kunnen verbeteren. We zien een positieve ontwikkeling in de regio!