Startbijeenkomst De Overstap 2021

De Overstap in RMC-regio Utrecht: van V(S)O naar MBO

Elk jaar kijken we tijdens een startbijeenkomst met alle betrokkenen van De Overstap (actielijn 3 van de SchoolWerkt-agenda) terug op de resultaten van het afgelopen jaar. We vieren gezamenlijke successen en blikken vooruit. Daarnaast bespreken we belangrijke en actuele thema’s met elkaar. Omdat we dit jaar niet fysiek kunnen samenkomen, bieden we een digitale aftrap aan voor alle betrokkenen bij dit project. Denk daarbij aan decanen, mentoren, schoolleiders, leerplichtambtenaren, studiebegeleiders of mbo-instroomprofessionals. Op deze pagina vind je daarom:

  • de cijfers van De Overstap 2020,
  • video’s met toelichting op het vsv-programma door collega’s uit de regio,
  • de meest recente rapportage van de SchoolWerkt-monitor met een video-uitleg door onderzoeksbureau KBA-Nijmegen;
  • drie korte vragen aan jou van het projectteam.

Vragen over deze online aftrap van De Overstap?

Neem dan contact op met Sterk VO via vombo@sterkvo.nl


Cijfers De Overstap 2019-2020

Maar liefst 97% van de vmbo- en isk-leerlingen zijn op 1 oktober gestart op het mbo. Voor alle vo-leerlingen is dit 96%. Daarmee is de doelstelling van de Overstap ruimschoots behaald.

Het percentage leerlingen dat zich inschrijft op een mbo in Utrecht met een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) is dit jaar lager. Een mogelijke oorzaak is dat mentoren bij onderwijs op afstand hierop minder begeleiding kunnen bieden. Desondanks is het aantal DDD’s sterk toegenomen in de afgelopen maanden.

Net als ieder jaar streven we ernaar dat iedere leerling uit het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs een warme overdracht krijgen voor de start op het mbo. Afgelopen jaar is dit percentage toegenomen voor het pro (76%) en voor het vso (90%). De jaarlijkse doelstelling komt daarmee in zicht.

Klik op onderstaande tabel om alle cijfers in te zien.

Tabel met resultaten van De Overstap 2020*Excl. de Veenlanden-vestigingen i.v.m. ontbreken terugkoppeling ROC Amsterdam **vo-leerlingen: alle leerlingen afkomstig van vmbo, vavo, pro, vso en havo. ***I.v.m. verschuiving aanmelddatum 1 april naar 1 mei is de meetperiode mei tot juli.

Over het nieuwe vsv-programma 2021-2024

In onderstaande twee video’s vertellen collega’s uit de regio je meer over het vsv-programma 2021-2024 en wat nieuw is ten opzichte van het vorige programma.

Margot van Elk (Gemeente Utrecht) geeft uitleg over het nieuwe vsv-programma. Vragen of ideeën voor het programma? Neem contact op met Margot.

Koos Saarloos (MBO Utrecht) over het regionale expertisecentrum Steun waar nodig: “Het expertisecentrum bundelt onze kracht in de regio.”


SchoolWerkt-monitor

In de SchoolWerkt-monitor zien we hoeveel jongeren en jongvolwassenen in onze RMC-regio op school zitten, een diploma halen, ondersteuning krijgen of werken. In onderstaande video’s licht onderzoeksbureau KBA-Nijmegen de belangrijkste zaken toe. De meest recente rapportage is van mei 2019. Bekijk de filmpjes of download de rapportage.

Hoe vergaat het leerlingen uit De Overstap in het mbo?

Ton Eimers: “De Overstap doet goed en belangrijk werk, maar het is daarna nog niet klaar. Nog altijd wordt één op de acht Overstappers voortijdig schoolverlater.”

Hoe doen leerlingen uit het vso en praktijkonderwijs het in het mbo?

Rita Kennis: “Jaarlijks maken bijna driehonderd jongeren in de regio de overstap van vso en praktijkonderwijs naar het mbo. Vooral de verdere schoolloopbaan van vso’ers baart zorgen: wat kunnen scholen meer doen om hen te ondersteunen?”


Drie korte vragen

Het projectteam De Overstap heeft een aantal speerpunten gekozen voor het komende jaar. In de werkgroep-overleggen blijven vo, mbo en gemeente op elkaar aangesloten. Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van een warme overdracht voor leerlingen uit het pro, vso en opdc. Maar we horen ook graag hoe jij denkt over de overstap en hoe we deze in de toekomst nog beter kunnen maken. Geef je via deze link kort je reactie op onze vragen? Alvast dank.