Subsidie SchoolWerkt-programma 2020-2024 toegekend

De subsidieaanvraag voor het SchoolWerkt-programma 2020-2024 is goedgekeurd door het ministerie van OCW. De komende vier jaren zetten we in de regio weer de schouders onder onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten. In het nieuwe programma zetten we wederom in op het verminderen van het aantal vsv’ers en het ondersteunen van kwetsbare jongeren. Daarnaast starten we nieuwe projecten om jongeren terug naar school te helpen en de weg naar werk voor iedereen toegankelijk te maken.

Vanaf januari treedt het nieuwe programma in werking. Dit najaar passen we de website daarom aan. Suggesties daarvoor kun je doorgeven aan de webredactie.