TOP Academies maakt leren in de praktijk mogelijk

Vanuit actielijn 5 (Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) werken we aan een overgang tussen onderwijs en werk, en is er in het bijzonder aandacht voor jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt zonder een startkwalificatie. Een werkbezoek aan de TOP Academie in het voorjaar van 2019 in Rotterdam heeft ons enthousiast gemaakt over deze vorm van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Deze praktijkgerichte vorm van leren sluit heel goed aan bij de leerlingen van het praktijkonderwijs en entree onderwijs. Een TOP Academie is een structureel samenwerkingsverband tussen één bedrijf en twee of drie scholen. Gedurende een 1 of 2-jarig traject volgt een samengestelde klas een hybride lesprogramma: afgestemd op de werkpraktijk en vanuit een leermeester-gezel-constructie.

Voorbereiding en Ontwikkeling

We zijn blij te kunnen vermelden dat we in januari 2020 zijn gestart met het opzetten van twee TOP Academies in de RMC regio Utrecht Midden. We verwachten dat vanaf het schooljaar 2020/2021, in september 2020, de eerste leerlingen kunnen starten bij de twee TOP Academies. Per TOP Academie kunnen 12 tot 20 leerlingen deelnemen. Op dit moment is een fase van ontwikkeling en voorbereiding aangebroken. Te beginnen met het vinden van een werkgever passend bij de regio, die baanpotentie heeft voor de doelgroep en bereid is om de deuren te openen voor een TOP Academie. Vervolgens ontwikkelt Learn2work met behulp van een werkgroep een lesprogramma en worden afspraken gemaakt over stagebegeleiding en randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking.

Learn2work is nu in gesprek met het praktijkonderwijs en daarnaast ook met potentiële werkgevers. Vanuit de regionale samenwerking SchoolWerkt is Renée van der Meulen contactpersoon. Wij zien uit naar een mooie samenwerking en een vernieuwende aanpak passend bij de jongeren in onze regio.

Wil je meer weten? Neem contact op met Renée van der Meulen (renee.van.der.meulen@utrecht.nl).