Tussenrapportage monitoringsonderzoek wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ gestart. De komende jaren zullen de gevolgen van de wet gemonitord worden om te evalueren. Het eerste deel van de 1e tussenrapportage is in 2019 verschenen. Nu is ook het tweede deel uitgekomen. De volgende rapportage komt in het najaar van 2020. De eindrapportage is voorzien in 2022.

In dit tweede deel komen de aanmeldingen en inschrijvingen, ervaringen studenten en het (negatief) bindend studieadvies aan bod.

Download hier het tweede deel of lees de kamerbrief met beleidsreactie van Minister Van Engelshoven.