‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo’ uitgesteld

“Het ministerie van OCW heeft besloten om het gedeelte van de wetgeving dat als basis dient voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) – dat oorspronkelijk per 1 september a.s. in werking zou treden – uit te stellen. Dit omdat een onderdeel van dit ict-systeem vertraging heeft opgelopen. Hiermee wordt ook de inwerktreding van de VVA zelf uitgesteld.

In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ is een landelijke aanmelddatum voor het mbo van 1 april opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval. Met de wet zijn vo- en vavo-scholen verplicht om jaarlijks voor 1 april richting mbo en gemeenten aan te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten de daadwerkelijke aanmeldingen na 1 april gaan melden aan de vo-school en in sommige gevallen de gemeente. Momenteel wordt gewerkt aan een ict-systeem waarmee deze gegevens geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld: de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA).”

Lees het hele artikel van de VO raad hier.