Wijziging toelating VAVO voor jongeren onder de 18 jaar

Leerplicht geeft voor jongeren onder de 18 jaar geen officiële toestemming voor toelating tot de VAVO, maar sinds studiejaar 2019-2020 kunnen 17-jarigen zich wel inschrijven. Vanuit het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, moet leerplicht op de hoogte zijn van zo’n inschrijving. Daarom hebben we als RMC-regio afgesproken dat de leerplichtambtenaar van de betrokken gemeente hierover geïnformeerd wordt. De afspraken zijn afgestemd met de VAVO van ROC Midden Nederland en mboRijnland.

Ingrado, de landelijke branchevereniging voor leerplicht en RMC, maakte een handreiking over de wijzigingen in de toelating tot de VAVO voor jongeren onder de 18 jaar.