Over SchoolWerkt

Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2/3/4. In RMC-regio Utrecht werken scholen, mbo-instellingen en gemeenten samen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en succesvol te laten starten op de arbeidsmarkt.

De regionale aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, is uitgewerkt in de SchoolWerkt-agenda. Met deze aanpak is het netwerk in RMC-regio Utrecht beter in staat om jongeren voor te bereiden op de toekomst.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de loopbaanoriëntatie, stages en begeleiding om een realistisch beroepsbeeld te creëren. Deze aanpak is uitgewerkt in de SchoolWerkt-agenda.

Om te zorgen voor voldoende passende stages en banen voor kansrijke opleidingen, maken mbo’s, het SBB en gemeenten regionale afspraken met werkgevers. Deze aanpak is onder andere uitgewerkt in de kwaliteits-agenda’s van de mbo’s.

De gemeenten die zijn aangesloten bij de RMC-regio Utrecht zijn onderverdeeld in vier subregio’s. Dit zijn de regio’s:
Stad Utrecht: Gemeente Utrecht
Utrecht Noordwest: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden
Utrecht Zuid: Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Lopik, Vijfheerenlanden
Utrecht Zuidoost: Zeist, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede