Kijk ook eens op…

Handige websites op een rij! Kijk ook eens op onderstaande websites.

Dashboard arbeidsmarktpositie

Cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden per beroepsopleiding en mbo-instelling zijn door het CBS in een overzichtelijk dashboard verwerkt. Deze cijfers helpen onder meer bij het in beeld brengen van de arbeidsmarktrelevantie van mbo-opleidingen gerelateerd aan de zorgplicht vanuit de Wet Macrodoelmatigheid.

Ga naar de website van het cbs

Regioscanner onderwijs

De regioscanner onderwijs geeft de partners in gemeentes en regio’s een helicopterview op het onderwijs en sociale context in hun gebied. Zij kunnen daarmee hun beleid vormen en aanpassen en de resultaten monitoren. De gegevens variëren van de toetsscores in het basisonderwijs tot de uitstroom vanuit mbo en hbo naar de arbeidsmarkt.

Ga naar de website ‘onderwijs in de regio in cijfers’

Stroomdiagrammen ‘bestemming na het vmbo’

Op de website van Sterkberoepsonderwijs vind je stroomdiagrammen waarin je leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen kunt zien. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken. Ook wordt nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren.

Ga naar de website van Sterkberoepsonderwijs

AVG en RMC

Ingrado legt uit welke gevolgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het RMC heeft.

Ga naar de website van Ingrado