Overbruggingsprogramma

Wanneer een kwalificatieplichtige jongere (16 of 17 jaar) een verkeerde opleidingskeuze heeft gemaakt, begint de zoektocht naar een alternatief. Een nieuwe start bij een andere opleiding blijkt dan niet altijd haalbaar op korte termijn. Er volgen trajecten op school zoals een heroriëntatietraject, of begeleidings-/ oriëntatietrajecten. Soms is er ook sprake van verzuim en dan is de leerplichtambtenaar ook betrokken.

RMC regio Utrecht vindt het in samenwerking met de mbo-instellingen belangrijk dat er een eenduidige werkwijze wordt gehanteerd voor deze jongeren uit onze gemeenten. Voor de jongeren die in deze uitzonderlijke situatie terecht komen is er om die reden een overbruggingsprogramma ontwikkeld. Het leveren van maatwerk staat hierbij voorop!

De leerplichtambtenaar denkt waar mogelijk mee in het maken van een plan. Het plan bestaat deels uit onderwijs en deels uit stage of werk. Het format is een officieel document waarin we voor het stukje werk op deze manier een gedoogbeschikking afgeven (omdat de jongere nog kwalificatieplichtig is).

Vragen over het overbruggingsprogramma? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden:

 • De jongere is kwalificatieplichtig (16 of 17 jaar oud).
 • Er is sprake van een schoolinschrijving tot aan de start bij een nieuwe opleiding.
 • Bewijsstukken m.b.t. de vervolgopleiding:
  • Vóór 1 april → bevestiging aanmelding
  • Na 1 april → bewijs van inschrijving
 • De jongere blijft het reguliere lesprogramma c.q. traject volgen totdat er een akkoord is van de leerplichtambtenaar.
 • Zodra er afgeweken dient te worden van de algemene procedure dan neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar om te bespreken of er een uitzondering gemaakt kan worden.
 • Het overbruggingsprogramma kan aangevraagd worden voor de periode van augustus tot januari (bij uitzondering) of voor een periode tussen januari en het einde van het schooljaar.
 • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld via het DUO-verzuimloket volgens de regionale afspraken (16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 lesweken).