Actielijn 1. Een sterke basis

Het aanpakken van verzuim staat hoog op de regionale agenda. Door effectief te reageren op verzuim en goed samen te werken, kunnen we voortijdige schooluitval voorkomen. Dit begint bij een sluitende aan- en afwezigheidsregistratie. De verzuimregistratie zorgt dat de student in beeld is. Door een jongere op de juiste manier persoonlijk te benaderen, doorbreken we het verzuimpatroon en voorkomen we schooluitval. Samenwerking met peergroepen, ouders en werkgevers past binnen deze aanpak. Om de aanpak efficiënt en effectief vorm te geven, is (sub)regio overstijgende samenwerking nodig. De volgende maatregelen voert actielijn 1 uit om dit proces te ondersteunen.

Maatregel 1: Bovenregionaal verzuimbeleid (werkafspraken instellingsgericht werken).

Onderwijsinstellingen hebben te maken met studenten uit verschillende regio’s.  We zetten in op het maken van regiobrede werkafspraken en het uitwisselen van kennis met omliggende RMC-regio’s. Door een gezamenlijke werkwijze krijgt de student sneller de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

Maatregel 2: Vestigingsgericht werken/contactpersoonschap Leerplicht/RMC.

Leerplicht/RMC krijgt een vast aanspreekpunt per mbo-vestiging die de omschreven taken van het contactpersoonschap uitvoert voor alle studenten uit de regio. Zo herkennen wij eerder de signalen van dreigende uitval. Daardoor benutten we de capaciteit en inzet van de RMC nog gerichter en treedt Leerplicht/RMC vaker preventief op.

Maatregel 3: Voorkomen van uitval van mbo-studenten in de zomerperiode.

Ieder jaar dreigt een groep mbo-studenten in de zomermaanden uit te vallen. In die maanden zoekt de school of Leerplicht/RMC contact met de mogelijke uitvallers of hun ouders.

Contact met actielijn 1

Marleen Bovee, m.bovee@rocmn.nl.