Deelnemende partners

Gemeenten, mbo instellingen, samenwerkingsverbanden en het ministerie van OCW vormen samen de deelnemende partners van RMC-regio Utrecht.

Stuurgroep RMC

Gemeenten

Mevr. A. Klein, Wethouder Onderwijs Utrecht (Voorzitter)
Dhr. G. Becht,  Wethouder Onderwijs Woerden
Mevr. L. Hoogstraten, Wethouder Onderwijs Zeist
Dhr. J. Kuiper, Wethouder Onderwijs Nieuwegein

Mbo-instellingen

ROC Midden Nederland: Dhr. P. van Maanen, voorzitter CvB
MBO Utrecht: Mevr. J. Krijt, voorzitter CvB
MBO Rijnland: Dhr. R. Winter, voorzitter CvB
MBO Wellant: Mevr. Moons, voorzitter CvB
MBO Nimeto: Dhr. H. Vermeulen, voorzitter CvB
MBO Grafisch Lyceum: Mevr. S. Beetjes, voorzitter CvB

Voortgezet Onderwijs

CvB CVO Groep, namens SWV VO Zuidoost Utrecht: Dhr. S. Poels
VZ CvB NUOVO, SWV VO Utrecht Stad en Stichtse Vecht: Dhr. L. de Wit
VZ CvB St. CVO Woerden, namens SWV VO Utrecht West: Dhr. C. van Dalen
CvB Cals College, namens SWV VO Zuid Utrecht: Dhr. N. de Jong Lid

Ministerie van OCW

Accountmanager directie mbo, Ministerie van OC&W: Mevr. L. van den Berg

Gemeente Utrecht

Yvonne de Groot, Gemeente Utrecht, Manager Onderwijsbeleid
Hermien van der Wal, Gemeente Utrecht, Senior Beleidsmedewerker VSV

Kerngroep RMC

Coördinatie RMC-regio Utrecht

Edwin Dubbelman, subregio Utrecht Noordwest
Lea Luijten, subregio Utrecht Zuidoost
Lazlo van Donkelaar, subregio Utrecht Zuid
Margot van Elk, Utrecht Stad

Mbo-instellingen

Pauline Krauss, ROCMN (voorzitter kerngroep)
Marleen Bovee, ROCMN
Ruth Schraven, Grafisch Lyceum Utrecht
Inge Thuys, Wellant College
Koos Saarloos, MBO Utrecht
Pien Borghols, Nimeto
Gerti Rijpma, MBO Rijnland

Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs

Ank Jeurissen, SVW Sterk VO Utrecht Stad en Vechtstreek
Gerda Casteel, SWV Utrecht Zuidoost
Berto de Waal, SWV Utrecht Noordwest
Johan Gadella, SWV Utrecht Zuid

Gemeente Utrecht

Slaus van Dam, Manager Leerlingzaken
Hermien van der Wal, Coördinator regionaal programma VSV/SchoolWerkt
Hans Mast, Junior adviseur VSV/SchoolWerkt
Corine Bont-Tiebosch, actielijn 5

OCW

Liesbeth van den Berg, Accounthouder directie mbo, RMC-regio Utrecht