Deelnemende partners

Gemeenten, mbo instellingen, samenwerkingsverbanden en het ministerie van OCW vormen samen de deelnemende partners van RMC-regio Utrecht.

Stuurgroep RMC

Gemeenten

Mevr. A. Klein, Wethouder Onderwijs Utrecht (Voorzitter)
Dhr. G. Becht, Wethouder Onderwijs Woerden
Mevr. L. Hoogstraten, Wethouder Onderwijs Zeist
Dhr. J. Kuiper, Wethouder Onderwijs Nieuwegein

Mbo-instellingen

ROC Midden Nederland: Dhr. J. Spronk, voorzitter CvB
MBO Utrecht: Mevr. J. Krijt, voorzitter CvB
MBO Rijnland: Dhr. R. Winter, voorzitter CvB
MBO Wellant: Mevr. Moons, voorzitter CvB
MBO Nimeto: Dhr. H. Vermeulen, voorzitter CvB
MBO Grafisch Lyceum: Mevr. S. Beetjes, voorzitter CvB
SVO Food: Dhr. De Leest, voorzitter CvB

Voortgezet Onderwijs

CvB CVO Groep, namens SWV VO Zuidoost Utrecht: Dhr. S. Poels
VZ CvB NUOVO, SWV VO Utrecht Stad en Stichtse Vecht: Dhr. L. de Wit
VZ CvB St. CVO Woerden, namens SWV VO Utrecht West: Dhr. C. van Dalen
CvB Cals College, namens SWV VO Zuid Utrecht: Dhr. N. de Jong Lid

Ministerie van OCW

Accountmanager directie mbo, Ministerie van OC&W: Mevr. L. van den Berg

Gemeente Utrecht

Bas Martens, Gemeente Utrecht, Manager Onderwijsbeleid
Hermien van der Wal, Gemeente Utrecht, Senior Beleidsmedewerker VSV

Kerngroep RMC

Coördinatie RMC-regio Utrecht

Edwin Dubbelman, subregio Utrecht Noordwest
Lea Luijten, subregio Utrecht Zuidoost
Lazlo van Donkelaar, subregio Utrecht Zuid
Janine Douven, Utrecht Stad (tijdelijke vervanger Margot van Elk)

Mbo-instellingen

Pauline Krauss, ROCMN (voorzitter kerngroep)
Marleen Bovee, ROCMN
Ruth Schraven, Grafisch Lyceum Utrecht
Sonja van Rossum, Wellant College
Koos Saarloos, MBO Utrecht
Jos van de Sandt, MBO Utrecht
Pien Borghols, Nimeto
Gerti Rijpma, MBO Rijnland
Jan Boele, SVO Food

Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs

Ank Jeurissen, SVW Sterk VO Utrecht Stad en Vechtstreek
Gerda Casteel en Thijs van den Bosch, SWV Utrecht Zuidoost
Berto de Waal, SWV Utrecht Noordwest
Johan Gadella, SWV Utrecht Zuid

Gemeente Utrecht

Slaus van Dam, Manager Leerlingzaken
Hermien van der Wal, Coördinator regionaal programma VSV/SchoolWerkt
Corine Bont-Tiebosch, actielijn 5
Renée van der Meulen, beleidsmedewerker jongeren in kwetsbare positie
Davina de Vos, beleidsmedewerker passend onderwijs
Kelly Bezema, projectassistent VSV/SchoolWerkt

OCW

Liesbeth van den Berg, Accounthouder directie mbo, RMC-regio Utrecht