Toegankelijkheid van deze website

We willen een site die iedereen goed begrijpt en kan gebruiken. Dat is nu helaas nog niet zo. We werken eraan te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. Dat doen we tegelijk met het ombouwen van de site naar het nieuwe SchoolWerkt programma.

Wanneer is een website toegankelijk?

Een toegankelijke site is voor iedereen goed te begrijpen en gebruiken. Bijvoorbeeld ook iemand die doof of (kleuren)blind is en iemand met autisme of dyslexie. Dat kan bijvoorbeeld door duidelijke tekst, ondertiteling of uitleg bij een foto.

Wanneer is deze website toegankelijk?

Deze site is nu nog ingericht volgens het oude SchoolWerkt programma. We voldoen slechts deels aan de eisen voor toegankelijkheid. Binnenkort bouwen we de site om naar het nieuwe programma. Dan nemen we de verbeteringen voor toegankelijkheid mee. We doen dit in het najaar van 2020. Tussentijds laten we op deze pagina weten hoe ver we zijn.

Voortgang

Op dit moment maken we afspraken en een plan met de bouwer. Daarin spreken we af welke aanpassingen nodig zijn en wanneer dat kan. We richten erop om in januari 2021 een eerste versie van de nieuwe website te lanceren. Op dat moment wordt ook een onafhankelijk onderzoek ingepland.
Laatst bijgewerkt op 09-11-2020.

Vragen of suggesties?

Mail naar rmcregio@utrecht.nl.