Cijfers & onderzoeken

Op deze pagina vind je de meest recente cijfers en onderzoeken over voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in onze regio. Daarmee bedoelen we jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Via de onderzoeken en cijfers monitoren we het effect van onze gezamenlijke aanpak.

Cijfers

Tweemaal per jaar worden de landelijke vsv-cijfers gepubliceerd: in het voorjaar de voorlopige cijfers van het vorige schooljaar, in het najaar de definitieve cijfers. Hieronder vind je de meest recente cijfers voor Doorstroompunt-regio Utrecht. Benieuwd naar eerdere schooljaren of andere regio’s? Ga naar Onderwijs in Cijfers.

2,01% voortijdig schoolverlaters

Gemeten als percentage van het aantal leerlingen dat aan het begin van het schooljaar stond ingeschreven in RMC-regio Utrecht (2021-2022).

Voorlopige cijfers 2021-2022

71.623 leerlingen ingeschreven, waarvan 1.440 voortijdig schoolverlaters (2,01%)

Definitieve cijfers 2020-2021

72.127 leerlingen ingeschreven, waarvan 1.183 voortijdig schoolverlaters (1,64%)

Onderzoeken

SchoolWerkt-monitor

In de SchoolWerkt-monitor meten we hoe het gaat met de schoolloopbaan van jongeren uit Doorstroompunt-regio Utrecht. Hoeveel van hen halen een startkwalificatie en tot welke leeftijd volgen ze een opleiding? In de monitor van 2018 deden we daarnaast verdiepende onderzoeken naar een aantal specifieke thema’s. Het doel van de monitor is om knelpunten zichtbaar te maken en direct ook oplossingsrichtingen aan te dragen.

Bekijk infographic SchoolWerkt-monitor 2022

Download SchoolWerkt-monitor 2022

Wil je de SchoolWerkt-monitor van voorgaande jaren inzien? Stuur dan een e-mail naar schoolwerkt@utrecht.nl.