Terug naar School

Jongeren die zonder startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo 2, havo of vwo) het onderwijs verlaten, hebben minder kans op het vinden en houden van een baan. Via Terug naar School begeleiden we deze jongeren daarom zo snel en goed mogelijk terug naar onderwijs. Dat kan soms in combinatie met werk, bijvoorbeeld via een BBL-traject. Ook schakelen we waar nodig extra ondersteuning in via (jeugd)zorgpartners. Zo starten steeds meer jongeren met betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Maatregel 1: Regionaal begeleidingsaanbod versterken

Door het uitwisselen van kennis en ervaring uit de vier subregio’s waarin we werken, versterken we ons gezamenlijke aanbod aan voortijdig schoolverlaters. Zo leren we van elkaar wat goed werkt in het benaderen en begeleiden van deze jongeren en passen deze ‘best practices’ vervolgens toe in de praktijk per subregio. Hierdoor maken we gebruik van elkaars expertise en verbeteren de kwaliteit en samenhang van onze aanpak.

Om steeds meer jongeren terug naar school te begeleiden en de hulp te bieden die ze nodig hebben, is een goede samenwerking met diverse partners van belang. We werken samen met collega’s van jeugdhulp in de buurtteams en met de afdeling Werk en Inkomen binnen de gemeenten. We versterken deze samenwerking en gaan nog intensiever samenwerken met de mbo-instellingen. We sluiten daarbij steeds aan op de maatregelen binnen de programmalijnen ‘Steun waar Nodig’ en ‘Klaar voor werk’.

Maatregel 2: Omgaan met schommelingen op de arbeidsmarkt

Soms verkiest een jongere werk boven school. Schommelingen op de arbeidsmarkt, hebben echter veel invloed op de mogelijkheden van die jongeren. In periodes waarin er een tekort aan personeel is, vindt ‘groenpluk’ plaats: werkgevers die jongeren vragen te stoppen met hun opleiding om fulltime bij hen te werken. In periodes waarin er juist teveel personeel is, hebben jongeren zonder startkwalificatie een grotere kans op ontslag en loopt bovendien het aantal leerbanen terug.

Jongeren die kiezen voor werk blijven we daarom stimuleren om toch hun startkwalificatie te halen. We gaan in gesprek met werkgevers om dit bijvoorbeeld te doen in de vorm van een BBL-traject, waarbij de jongere meestal 4 dagen werkt en 1 dag onderwijs volgt. Ook inventariseren we de regionale trends op de arbeidsmarkt, sluiten aan op landelijke ontwikkelingen en werken samen met werkgevers om tot goede oplossingen te komen.

Vragen over Terug naar School?

Neem contact op met projectleider Lea Luijten.