Waarom SchoolWerkt regio Utrecht

Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2/3/4.

In RMC-regio Utrecht werken scholen, mbo-instellingen en gemeenten samen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en succesvol te laten starten op de arbeidsmarkt.

De regionale aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, is uitgewerkt in de SchoolWerkt-agenda.