Programma 2020-2024

In de regio Utrecht werken we al jaren samen om jongeren te begeleiden naar kansrijke deelname aan de samenleving. De basis daarvan is onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten, uitgewerkt in een vierjarig programma.

Doel van het programma is dat steeds meer jongeren een startkwalificatie behalen (een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2/3/4) of succesvol worden begeleid naar werk. Voor jongeren die dat nodig hebben, bieden we passend zorgaanbod en extra begeleiding. We richten ons op jongeren van 12-23 jaar die wonen in Doorstroompunt-regio Utrecht. Het programma is uitgewerkt in vier programmalijnen, gelinkt aan belangrijke momenten en situaties die de schoolloopbaan van jongeren beïnvloeden.

De vier programmalijnen

1. De Overstap

De doorstroom van voortgezet onderwijs naar een mbo-opleiding is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren. Samen zorgen we dat leerlingen bij deze overstap in beeld zijn en ondersteund worden. Zo stimuleren we dat jongeren zich op tijd aanmelden bij een vervolgopleiding.

Lees meer over De Overstap

2. Steun waar Nodig

Hulpvragen zijn van invloed op het gedrag op school en het vermogen om onderwijs te volgen. Daarom bieden we een sluitend vangnet. Zo verlagen we de drempel naar hulp en begeleiden we elke jongere zo passend mogelijk met de steun die op dat moment nodig is.

Lees meer over Steun waar Nodig

3. Terug naar School

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, hebben minder kans op het vinden en houden van een baan. Via Terug naar School begeleiden we deze jongeren zo snel en goed mogelijk terug naar onderwijs, soms in combinatie met werk of extra ondersteuning.

Lees meer over Terug naar School

4. Klaar voor Werk

Soms kiezen jongeren voor de overstap van onderwijs naar werk. We zorgen er in dat geval voor dat de jongere zo goed mogelijk klaargestoomd is om succesvol en duurzaam aan de slag te gaan. Zo zorgen we voor een overgang naar werk die ook op lange termijn perspectief biedt.

Lees meer over Klaar voor Werk