De Overstap

Via De Overstap verbeteren we de doorstroom van voortgezet onderwijs naar mbo. Deze overstap is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren, waardoor een deel niet goed doorstroomt. Samen zorgen we daarom dat leerlingen bij deze overstap in beeld zijn en ondersteund worden waar nodig, o.a. door overstapcoaches. Zo stimuleren we dat jongeren zich op tijd aanmelden bij een vervolgopleiding. Voor sommige jongeren is doorstromen naar mbo niet mogelijk. We zorgen dan voor een goede aansluiting naar werk of dagbesteding.

Maatregel 1: De Overstap basisinfrastructuur

De basis voor een goed overstapproces is ons gezamenlijke digitale informatiesysteem. Hierdoor hebben we alle aanmeldingen in beeld en kunnen direct handelen als er problemen ontstaan. Elke leerling heeft een persoonlijk digitaal doorstroom dossier en een loopbaandossier (voor leerlingen bekend als ‘Mijn Talent Document’). Een helpdesk ondersteunt bij het gebruik hiervan. Tot slot geven we voorlichting om het systeem compleet en kwalitatief goed te houden en het gebruik te stimuleren.

Maatregel 2: Monitoren van uitstroom naar werk en dagbesteding

Alle jongeren die uitstromen uit praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, gaan we volgen in de overgang van school naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. We breiden onze infrastructuur uit, zodat we ook de uitstroom van deze jongeren in beeld hebben. Leerplicht en Doorstroompunt kunnen zo hun sleutelfunctie in het volgen van deze jongeren beter uitvoeren.

Maatregel 3: Begeleiden van een zachte Overstap

Afgelopen jaren hebben we inzicht gekregen in uiteenlopende redenen waarom een goede overstap naar een mbo-opleiding moeilijk is. Naast het daadwerkelijke overstapmoment, is bij een deel van de leerlingen juist ook de eerste periode op de nieuwe school belangrijk. Daarom krijgen de leerlingen die dat nodig hebben langer ondersteuning van een overstapcoach.

Vragen over De Overstap?

Neem contact op met projectleider Guus Hermans.