Klaar voor Werk

Via Klaar voor Werk ondersteunen we jongeren voor wie een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is, die na schooluitval toch kiezen voor werk of die kwetsbaar zijn in het vinden en behouden van een baan. Deze jongeren bereiden we zo goed mogelijk voor om succesvol en duurzaam aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. We sluiten daarbij aan op het talent en de behoefte van de jongere. Zo zorgen we voor een goede overgang van school naar werk die ook op lange termijn perspectief biedt.

Maatregel 1: Praktijkleren

We zien dat jongeren vaak beter leren in de praktijk. Tegelijkertijd zien we terughoudendheid bij werkgevers als het gaat om jongeren in een kwetsbare positie. Daarom investeren we in een doorlopende praktijkleerlijn voor jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeopleidingen. Via individuele en groepsgerichte trajecten en praktijkleerroutes bieden we jongeren een combinatie van leren en werken. Dit versterkt de positie en het toekomstperspectief van deze jongeren op de arbeidsmarkt.

Maatregel 2: Versterken van de arbeidsmarktroute

Een groot deel van de jongeren met het uitstroomadvies om te gaan werken, meldt zich alsnog aan bij een entreeopleiding. Sommige van hen stromen uiteindelijk succesvol door naar het mbo. Een ander deel lukt dat echter niet, wat leidt tot schooluitval en een onnodige ‘faal-ervaring’. Daarom informeren we jongeren, ouders en professionals goed over de uitstroommogelijkheden na het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zo maken meer jongeren een afgewogen keuze en starten goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Maatregel 3: Voldoende plekken en begeleiding naar duurzaam werk

Samen met de arbeidsmarktregio zorgen we voor voldoende, passende én duurzame (leer)werkplekken en stageplekken. Via een breed begeleidingsaanbod, ondersteunen we jongeren bij het vinden van zo’n plek en bij een succesvolle overgang naar werk. Daarbij zetten we het type begeleiding in dat het beste aansluit op de specifieke situatie van de jongere.

Vragen over Klaar voor Werk?

Neem contact op met projectleider Renée van der Meulen.