Klaar voor Werk

Via Klaar voor Werk ondersteunen we jongeren voor wie een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is, die na schooluitval toch kiezen voor werk of extra ondersteuning nodig hebben in het vinden en behouden van een baan. Deze jongeren bereiden we zo goed mogelijk voor om succesvol en duurzaam aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. We sluiten daarbij aan op het talent en de behoefte van de jongere. Zo zorgen we voor een goede overgang van school naar werk die ook op lange termijn perspectief biedt.

Maatregel 1: Praktijkleren

Praktijkleren biedt jongeren in het pro, vso en entree meer kansen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren leren vaak beter in de praktijk. De combinatie van leren en werken kan leiden tot een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Het biedt jongeren meer mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid en dus een betere positie op de arbeidsmarkt. We zien koudwatervrees bij werkgevers voor jongeren in kwetsbare positie en willen dit graag wegnemen als ze nog op school verblijven. Wanneer de jongeren nog terug kunnen vallen op hun veilig omgeving op school, vergroten we zo de kans op een overstap naar de arbeidsmarkt. Dit vraagt om innovatie van trajecten leren op de werkvloer, het benutten van alle middelen en zowel betrokkenheid vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven. Een voorbeeld van deze maatregel is het opzetten van verschillende TOP Academies in onze regio.

Maatregel 2: Voldoende plekken en begeleiding naar duurzaam werk

Samen met de arbeidsmarktregio zorgen we voor voldoende, passende én duurzame (leer)werkplekken en stageplekken. Via een breed begeleidingsaanbod, ondersteunen we jongeren bij het vinden van zo’n plek en bij een succesvolle overgang naar werk. Daarbij zetten we het type begeleiding in dat het beste aansluit op de specifieke situatie van de jongere. Een voorbeeld van deze maatregel is de pilot lifecoaching.

Lifecoaching

In september 2022 zijn we gestart met de pilot Lifecoaching. Lifecoaching is een methodiek die we inzetten binnen de Doorstroompunt-regio Utrecht. Een doorstroomcoach gaat hiermee aan de slag. Met extra verantwoordelijkheden helpt hij/zij jongeren de volgende stap te zetten op het gebied van school en werk. Een doorstroomcoach begeleidt jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan op weg naar werk of toch een geschikte (praktijk)opleiding. Met de methodiek Lifecoaching kijkt de coach verder dan werk of school. Hij of zij kijkt met de jongere ook naar het sociale leven, onderzoekt samen met de jongeren waarom het niet lukt om verder te komen en geeft een extra zetje als het nodig is. Met kennis over de beschikbare instanties wijst de doorstroomcoach de weg. Gesteund door Lifecoaching is de jongere in staat om een volgende stap te zetten in zijn of haar leven.

Doelgroep Lifecoaching

Lifecoaching is een pilotproject in de Doorstroompunt-regio Utrecht en arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De pilot is voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Zij lopen vast op school (praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo-entree) of in het vinden van een (eerste) baan. Begin 2023 verhogen we in samenwerking met de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid de leeftijdsgrens naar 27 jaar.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de projectleider van de pilot Lifecoaching.

Jacqueline Mooiman
jacqueline.mooiman@utrecht.nl
06 – 27 04 33 04

Vragen over Klaar voor Werk?

Neem contact op met projectleider Renée van der Meulen.