Steun waar Nodig

Via Steun waar Nodig bieden we een vangnet voor elke jongere die dat nodig heeft. Hulpvragen zijn van invloed op het gedrag op school en het vermogen om onderwijs te volgen. Dat merk je aan aandacht, gedrag en inzet van de jongere. Daarom verlagen we de drempel naar hulp en zetten zo snel mogelijk passende ondersteuning in. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven om elke jongere te helpen met de steun die nodig is.

Maatregel 1: Plusvoorziening in het vo en mbo

In het voortgezet onderwijs biedt het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) tijdelijk extra steun aan jongeren die meerdere hulpvragen tegelijk hebben en daardoor dreigen uit te vallen. Elke leerling werkt via een eigen plan aan allerlei leefgebieden. Ook bij de mbo’s starten steeds meer studenten die te maken hebben met meerdere hulpvragen. In overleg met de student wordt dan een hulptraject of coaching gestart. Bestaande hulp vanuit het voortgezet onderwijs zetten we door bij de overstap naar mbo.

Maatregel 2: MBO Samen, Regionaal mbo-netwerk

MBO Samen is een samenwerkingsnetwerk van 6 mbo-instellingen in de doorstroompuntregio-Utrecht. Via de contactpersonen binnen dit netwerk, kunnen mbo-professionals kennis en expertise over de begeleiding van studenten halen en delen. Ook is er ruimte om nieuwe methodieken en aanpakken samen verder te ontwikkelen.
MBO Samen werkt in werkgroepen aan verschillende thema’s die aansluiten op de actualiteit. Bijvoorbeeld: (studenten)welbevinden, peer support en mentoring. De mbo’s organiseren via dit netwerk gezamenlijk professionaliseringsactiviteiten om het handelingsrepertoire in de ondersteuning van studenten te versterken. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle medewerkers van de betrokken mbo’s.

Maatregel 3: Aanjaagfunctie van de kernpartneraanpak

Met de kernpartneraanpak verlagen we de drempel tussen onderwijs en hulpverlening door een goed samen te werken met alle partijen die bij een jongere betrokken zijn. Naast scholen, leerplicht/Doorstroompunt en jeugdhulp, zijn dat ook professionals gericht op maatschappelijke ondersteuning en jeugdartsen. We verbinden de initiatieven hiervoor in de regio, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar bij het uitbreiden naar meer scholen. Tot slot zoeken we intensiever de samenwerking op met jeugdzorg en jeugdartsen.

Vragen over Steun waar Nodig?

Neem contact op met projectleiders Aranka Akkermans of Liza Poppens.