Over ons

Jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving: dát is wat we sinds 2015 doen via SchoolWerkt. Met 27 partners uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten uit de regio Utrecht werken we met succes samen aan vermindering van voortijdig schoolverlaten. Daarbij betrekken we steeds meer partijen vanuit de (jeugd)zorg en de arbeidsmarkt.

We gaan voor jongeren die hun eigen toekomst kunnen vormgeven en kennis en vaardigheden opbouwen die nodig zijn om op eigen benen te staan. Dat doen we vanuit de visie dat elke jongere dezelfde kansen moet krijgen. Ongeacht uit welke buurt je komt of wat je achtergrond is: ieders talent moet worden gezien en benut. Voor wie dat nodig heeft, bieden we extra ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden. Op die manier kunnen zoveel mogelijk jongeren hun talenten ontwikkelen, eigen keuzes maken, een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en economisch zelfredzaam zijn.